Smith Communicatie
case WGS

Werkgevers servicepunt Den Haag

Imago-onderzoek, interne & externe communicatie

Achtergrond
Het Werkgeversservicepunt, opgericht in 2007, is een bundeling van krachten van het UWV Werkbedrijf, de gemeente Den Haag en de Haeghe Groep. Het Werkgeversservicepunt Den Haag assisteert werkgevers bij het vinden van geschikt personeel. Dit kan vanwege het enorme aanbod op de arbeidsmarkt tenslotte een hele klus zijn. Tevens kunnen werkgevers bij het Werkgeversservicepunt Den Haag terecht voor diverse andere personeelsvraagstukken.

Aanpak
Smith Communicatie heeft een imago-onderzoek verricht onder de medewerkers van het Werkgeversservicepunt Den Haag. Het resultaat was een uitgebreid rapport met conclusies en aanbevelingen opgesteld ter bevordering van de interne communicatie en het huidige en gewenste imago van het Werkgeversservicepunt Den Haag. Smith Communicatie is daarna gevraagd de PR & communicatie te verzorgen en te adviseren over de marketingaanpak.

Resultaat
Door de gegenereerde publiciteit in onder andere Business Haaglanden, het AD Haagsche Courant en Westbusiness, is het Werkgeversservicepunt Den Haag op het netvlies gekomen en worden zij met grote regelmaat benaderd voor geschikt personeel dat direct aan de slag kan.

Geplaatst op 26 juni, 2013