Missie, Visie, Strategie

Missie, Visie, Strategie

Wij geloven in de kracht van PR en online marketingcommunicatie. En vooral in de combinatie ervan! Wij benutten niet alleen kansen op dit gebied, maar helpen onze klanten ook om actief kansen te creëren. Door onze persoonlijke aanpak en ons inlevingsvermogen staan wij bekend als een professionele en enthousiaste partner. In deze hoedanigheid ondersteunen wij onze klanten op alle fronten. Smith Communicatie dient hierbij vaak als verlengstuk voor hun organisatie.

Door onze pro-actieve benadering helpen wij onze opdrachtgevers door allereerst te signaleren, vervolgens te adviseren en tenslotte ons advies succesvol tot uitvoering te brengen. En dit alles op het snijvlak van PR, social media en online marketingcommunicatie. De vraagstukken kunnen uiteenlopen, maar onze betrokkenheid en gedrevenheid om tot een passende oplossing te komen is altijd zeer eenduidig!