Diensten

PR & Communicatie

NederlandSchoon wil zwerfafval in Nederland voorkomen en bestrijden. Aan de hand van gerichte campagnes, onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies aan bedrijven komt de stichting in actie tegen zwerfafval.

NederlandSchoon richt zich specifiek op ‘aandachtsgebieden’; plekken waar doorgaans meer zwerfafval te vinden is zoals festivalterreinen, winkelgebieden en stadsparken. Hiervoor creëren ze oplossingen op maat en zoeken ze actief de samenwerking op met omwonenden en lokale ondernemers.

Aanpak

Smith Communicatie verzorgt sinds 2015 PR en communicatie voor de B2B & B2C-gerelateerde campagnes van NederlandSchoon. Hierbij valt te denken aan campagnes als de jaarlijks terugkerende “Verkiezing Schoonste Winkelgebied van Nederland”, de “Landelijke Opschoondag” en het “Zwerfafvalcongres”. In samenspraak met de opdrachtgever creëren we PR-momenten en -stunts die we met succes weten te pluggen in landelijke en regionale (vak)media. Op deze manier leveren we een wezenlijke bijdrage aan de bewustwording bij ondernemers én consumenten over het effect van een schone leefomgeving.

Resultaat

Doordat we te allen tijde de PR-momenten uitzetten naar zorgvuldig opgestelde perslijsten en actief onze warme perscontacten benaderen, weten we een hoge publiciteit te genereren met de campagnes van Nederland Schoon. Zo was de “Landelijke Opschoondag” terug te zien in Hart van Nederland (bekijk het item hier), stond er een uitgebreid artikel in Metro en wisten we met de opschoonactie "Schone Schie” vele regionale media te bereiken.