Smith Communicatie heeft aan het opstellen van deze website de grootst mogelijke zorg en aandacht besteed en doet er alles aan om de informatie actueel en juist te houden. Desondanks is het mogelijk dat de website onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Smith Communicatie aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor. Evenmin kunnen aan de informatie op deze website rechten worden ontleend. Smith Communicatie is niet verantwoordelijk voor websites waarnaar wordt verwezen.

Intellectueel eigendom

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dienen schriftelijk aan Smith Communicatie verzocht te worden. Zonder schriftelijke toestemming van Smith Communicatie is het niet toegestaan tekst, foto- of andere materialen van deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Smith Communicatie.

Mocht u op deze website een document of pagina tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuiste of verouderde informatie bevat of ten onrechte is geplaatst, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. U kunt ons dit laten weten via het contactformulier. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Smith Communicatie.