O.a. meer groen, muurschilderingen en een padelbaan ter verbetering van de wijk

Sinds de kick-off van het Wijkbudget Scheveningen-Dorp zijn er inmiddels 55 unieke initiatieven door de bewoners ingediend. Hiervan zijn maar liefst 14 ideeën voorgedragen om de wijk groener te maken. Deze bewoners verenigen zich om samen een plan te maken voor het beschikbare wijkbudget. Vijf initiatieven streven voor een mooier Scheveningen-Dorp middels muurschilderingen. Tot slot is er een voorstel ingediend om een padelbaan aan te leggen die bijdraagt aan Scheveningen-Dorp als sportstad aan zee. De initiatiefnemers gaan zelf aan de slag om invulling te geven aan het ingediende idee. Om in aanmerking te komen voor het wijkbudget kunnen inwoners nog tot en met 15 mei een idee indienen. Het winnende idee krijgt het geldbedrag van €50.000,- ter beschikking voor de complete uitvoering van het initiatief, waarbij de regie in handen is van de bewoners. Meer informatie over het wijkbudget en/of het indienen van een idee kan via: www.denhaag.nl/scheveningen

Inwoner van Scheveningen Dorp drukt op de rode knop wijkbudget Scheveningen Dorp van start
Kick-off Wijkbudget Scheveningen-Dorp. Foto Ronald Speijer 

Regie in handen van bewoners Scheveningen-Dorp
Het wijkbudget is een bedrag waarmee bewoners zelf actief aan de slag kunnen om hun eigen buurt mooier, beter en prettiger te maken. Uit de reeds ingediende ideeën blijkt veel betrokkenheid om de wijk te verbeteren, Rabin Baldewsingh (wethouder Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport): “Met het wijkbudget bieden we bewoners een steuntje in de rug door een financiële bijdrage te leveren. We hebben de ambitie gesteld om met het wijkbudget de invloed, zeggenschap en het eigenaarschap van bewoners op de sociale en fysieke leefbaarheid in hun wijk te vergoten. Uit de ingediende ideeën blijkt dat we goed op weg zijn. Wij hopen dat de bewoners inzien dat elk ingediend idee een kans is op het wijkbudget van €50.000,- en zij hier zélf de regie over krijgen. Dit is een totaal andere aanpak dan we gewend zijn, waarbij voorheen de regie bij de gemeente lag. Nu kunnen de bewoners zelf actief aan de slag met hetgeen dat zij belangrijk vinden!” 

Meer groen en sport in Scheveningen-Dorp
Ruim 14 inwoners hebben een idee ingediend om Scheveningen-Dorp groener te maken. Een van de initiatiefnemers bedacht ‘adoptie planten’: “Ik zie graag meer groen in de wijkd.m.v. planten en bloembakken welke door bewoners geadopteerd kunnen worden. De planten worden in overleg met de bewoners tegen de gevel geplaatst, die op zijn beurt belooft goed voor de planten te zorgen. Dit in plaats van geveltuintjes waar hondeneigenaren vaak hun hond hun behoefte laten doen.” Een andere initiatiefnemer voegt hieraan toe:Vooral bomen kunnen bijdragen aan een ander karakter en een groene structuur. Ik ken genoeg buurtbewoners die ook graag willen ‘vergroenen’. Ik ben heel blij dat er een potje is om dit soort initiatieven te kunnen bekostigen.” Er is ook gedacht aan een bijdrage op het gebied van sport door het plaatsen van een padelbaan. De initiatiefnemer geeft aan dat Scheveningen “net als alle andere populaire badplaatsen ter wereld een padelbaan verdient! Padel is de snelst groeiende sport ter wereld. Afkomstig uit Spanje is deze sport enorm in opkomst. Het is te spelen door jong en oud. Je leert het snel en ook als beginner heb je er al meteen plezier in. Er zijn meerdere plekken waarop een padelbaan echt iets zou toevoegen aan Scheveningen. Op de boulevard, maar ook bij bijvoorbeeld de tramlus van het eindpunt van tram 11 bij de Zeeruststraat. Natuurlijk zijn er meerdere geschikte locaties in Scheveningen-Dorp dankzij de relatief geringe afmetingen van een padelbaan.” 

Meedoen aan wijkbudget Scheveningen-Dorp
Alle inwoners van Scheveningen-Dorp mogen een idee indienen en/óf mee doen aan de stemprocedure. De ideeën kunnen tot en met 15 mei worden ingediend via het online aanmeldformulier op www.denhaag.nl/scheveningen of bij de balie van het Stadsdeelkantoor aan de Scheveningseweg 303. Op 16 mei verschijnen alle ingediende ideeën die aan de voorwaarden voldoen online en kan iedereen in de wijk tot en met 10 juni op zijn favoriete idee stemmen. Deze publieksstem telt voor 50% mee in het oordeel van de jury. De jury beoordeeld alle binnengekomen ideeën op uitvoerbaarheid en wenselijkheid voor de wijk. Tijdens Vlaggetjesdag op 16 juni wordt het winnende idee bekend gemaakt. Hierna start direct de uitvoering met waar nodig professionele begeleiding vanuit de gemeente.