Buurttuin, speeltoestellen en meer groen in de race voor €50.000,-

De top 3 finalisten van het Wijkbudget Scheveningen-Dorp zijn bekend. Een buurttuin, speeltoestellen en meer groen zijn de kansmakers op het geldbedrag van €50.000,-. Tijdens Vlaggetjesdag op zaterdag 16 juni om 13.15 uur wordt het winnende initiatief op het hoofdpodium bekendgemaakt door Gert-Jan van den Ende (bekend als Bobbie uit het kinderprogramma Ernst, Bobbie & de Rest). Alle inwoners van Scheveningen-Dorp zijn van harte welkom om de bekendmaking bij te wonen. Het winnende initiatief krijgt het geldbedrag van €50.000,- ter beschikking voor de complete uitvoering, waarbij de regie in handen is van de bewoners. Ook is het mogelijk dat er meerder initiatieven winnen en het geldbedrag verdeeld wordt. Meer informatie over het wijkbudget via: www.denhaag.nl/scheveningen.

Wijkbudget Scheveningen Emmaly Brown
Kick-off zaterdag 8 april Wijkbudget Scheveningen-Dorp. Foto Ronald Speijer

Scheveningen-Dorp nóg mooier
In totaal zijn er 35 uitvoerbare initiatieven ingediend. Ruim 600 inwoners van Scheveningen-Dorp brachten hun stem uit. Deze publieksstem telt voor 50% mee in het oordeel van de jury. De jury beoordeelt alle binnengekomen initiatieven op uitvoerbaarheid en wenselijkheid voor de wijk. Mendy van Veen (Stadsdeeldirecteur Scheveningen) is erg tevreden met de animo voor het wijkbudget: ”Geweldig dat inwoners zich hebben verenigd om Scheveningen-Dorp nóg mooier te maken en draagvlak te vergroten in de wijk. Dit geldt voor zowel de initiatiefnemers, die hebben meegedacht en actie hebben ondernomen, maar óók voor de inwoners die hebben gestemd. Dit is een hele mooie samenwerking waarvan ik hoop dat het wijkbewoners ook dichter bij elkaar heeft gebracht. Je bent samen verantwoordelijk voor je eigen wijk, en het aantal ingediende initiatieven en stemmen laat zien dat dat in Scheveningen-Dorp ook zo wordt gevoeld. Ik kijk uit naar de bekendmaking en voor mij zijn alle genomineerden al winnaars!”  

Wijkbudget Scheveningen-Dorp
De gemeente Den Haag wil de invloed, zeggenschap en het eigenaarschap van bewoners op de sociale en fysieke leefbaarheid in hun eigen wijk  graag vergroten. Dit is in het Actieplan Burgerparticipatie 2016-2020: Samen leven is samen kiezen en samen doen. Eén van de manieren om de invloed van bewoners direct te laten gelden is via een wijkbudget. In 2017 is er tijdens een online chatsessie in Scheveningen-Dorp gepolst of er animo is voor een zogenoemd wijkbudget, een bedrag waarmee de bewoners zelf actief aan de slag gaan om hun eigen buurt mooier, beter en prettiger te maken. Begin april is hiervoor €50.000,- aan Scheveningen-dorp toegekend. Alle inwoners van Scheveningen-Dorp hebben de mogelijkheid gekregen om een initiatief in te dienen en/óf mee te doen aan de stemprocedure. Op dinsdag 22 mei verschenen alle ingediende initiatieven die aan de voorwaarden voldeden online en kon iedereen in de wijk tot en met 10 juni op zijn favoriete idee stemmen. Na de bekendmaking van de winnende initiatieven start de uitvoering met waar nodig professionele begeleiding vanuit de gemeente.