Introductie plastic flesjesbakken in Rotterdam-Noord

De introductie van speciale plastic flesjesbakken markeert de start van de zwerfafvalaanpak ‘Flesjes in de bak – zo doen we dat’. De zwerfafvalaanpak gaat in september van start in Rotterdam-Noord, Heerenveen, Meierijstad, Zaandam en wordt gecoördineerd door NederlandSchoon. Het doel is om in 2020 de hoeveelheid kleine plastic flesjes in het zwerfafval met 70 tot 90% te reduceren én daarnaast 90% van de kleine plastic flesjes te recyclen. Supermarkten, producenten, tankstations, horeca, groothandels, vastgoed- en afvalbedrijven steken in samenwerking met scholen en (sport)verenigingen de handen uit de mouwen. Elke locatie kent een eigen, passende zwerfafvalaanpak. Getest wordt welke elementen van de aanpak een positief resultaat opleveren om de inzet eind dit jaar verder uit te kunnen rollen door heel Nederland. Voor meer informatie zie nederlandschoon.nl

Zo doen we dat in Rotterdam Noord
Bron: NederlandSchoon

Start in Rotterdam-Noord

De zwerfafvalaanpak bestaat uit tal van maatregelen. Zo komen er onder andere extra afvalbakken en opschoonacties. Supermarkten en andere retailers houden de omgeving binnen een straal van 100 meter rondom hun vestiging schoon én ze zamelen plastic flesjes in. Lokale campagnes met incentiveprogramma’s, informatie en educatie ondersteunen de acties. Rotterdam-Noord is één van de vier locaties waar de aanpak van start gaat en waar op resultaat gemonitord wordt. Op schoonopdekaart.nl zijn alle opschoonactiviteiten de komende tijd te volgen.

Helene van Zutphen (directeur NederlandSchoon) legt het belang uit; “Een zwerfafvalvrije omgeving is bepalend voor ons leefplezier in de buurt en voor de manier waarop we veiligheid ervaren op straat. Met ‘Flesjes in de bak - zo doen we dat’, zetten de gecommitteerde partijen zich gezamenlijk in om zwerfafval terug te dringen en grondstoffen optimaal te hergebruiken.

Over NederlandSchoonEen Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 25 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.