“Ik vind het echt leuk dat de minister naar ons luistert en dat we mogen helpen om nieuwe oplossingen te bedenken voor zijn vraag over kindermishandeling.” (Amélie, 10 jaar) 

Vandaag, in de Week tegen Kindermishandeling, ging de Nationale Raad van Kinderen onder leiding van Prinses Laurentien van Oranje in gesprek over het thema kindermishandeling. De Nationale Raad van Kinderen adviseert minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en doet dit met 140 kinderen van 10-14 jaar uit heel Nederland. Zij doen vanaf mei onderzoek naar de kernvraag van de minister: ‘Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind weet wat een normale thuissituatie is?’ Vandaag adviseerde een afvaardiging van maar liefst 38 kinderen Hugo de Jonge over hoe zij denken dat het taboe rondom kindermishandeling doorbroken kan worden en hoe kindermishandeling beter bespreekbaar wordt. Na afloop ontving minister Hugo de Jonge van Mijntje (10 jaar) een Award, waarmee de kinderen hem beloonden voor zijn voortrekkersrol en vroeg zij hem of er nog meer ministers zijn die de hulp willen inroepen van de Nationale Raad van Kinderen.

Nationale Raad van Kinderen in dialoog met minister Hugo de Jonge Bron Patrick van Katwijk
Nationale Raad van Kinderen adviseert minister Hugo de Jonge over het taboe rondom kindermishandelingBron: Patrick van Katwijk (ANP)

Normaal is voor iedereen anders
De kinderen hebben zich sinds afgelopen mei in vijf sessies, verspreid over het land, gebogen over het vraagstuk van de minister. Daarbij hebben ze hulp gekregen van ervaringsdeskundigen uit de Jongerentaskforce van Augeo. Een greep uit deinzichten van de kinderen: ‘Een normale thuissituatie is voor iedereen anders’. ‘Creëer meer vertrouwen in de vertrouwenspersoon’. ‘Pak de oorzaak aan met ouders en kinderen samen’. ‘Mobiliseer vriendjes en vriendinnetjes in de omgeving’. 

Vic (10 jaar): “Als je geen aandacht krijgt, dan denk je ‘mensen vinden mij niet interessant’. Maar als ouders wel aan je vragen hoe het met je gaat, dan kan je daarover praten en je verhalen delen.” 

Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Ik vind het ontzettend knap dat jullie je op zo’n zwaar thema zo goed hebben ingeleefd over hoe het moet zijn voor kinderen die het thuis moeilijk hebben en geholpen moeten worden. Daarnaast vind ik het fijn dat jullie praktische problemen en oplossingen hebben bedacht. Wij gaan nadenken op welke manier wij kunnen reageren, maar ik wil sowieso een brief gaan schrijven aan de Nationale Raad van Kinderen en aan de Tweede Kamer met wat we hebben gedaan met jullie adviezen.” 

Eerste advies Nationale Raad van Kinderen 
Missing Chapter Foundation, opgericht door Laurentien van Oranje, heeft de Regering van Nederland in 2017 de Nationale Raad van Kinderen aangeboden om hen daarmee te adviseren op relevante thema’s en dilemma’s. Als vicepremier en minister heeft Hugo de Jonge als eerste bewindspersoon de handschoen opgepakt en advies gevraagd aan de kinderen. Hij vroeg de Nationale Raad hoe het taboe rondom kindermishandeling weggenomen kan worden om daarmee kinderen eerder te kunnen helpen. In elke klas van 30 leerlingen zit maar liefst één kind dat te maken heeft met kindermishandeling of verwaarlozing. Vandaag presenteerden de kinderen hun bevindingen en adviezen.

Internationale dag voor de rechten van het kind
De dialoogsessie vond vandaag plaats op de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind. Artikel 12 van het Internationale Verdrag Inzake de Rechten van het Kind, ook door Nederland geratificeerd, zegt dat kinderen het recht hebben om mee te praten over onderwerpen die hun leven aangaan. “Het is vandaag een bijzondere dag waarop de minister een groot maatschappelijk thema met kinderen bespreekt en waar anderzijds ook de Tweede Kamer voor het eerst een Kindervragenuur organiseert. Een mijlpaal voor de democratie en een enorme stap voorwaarts voor kind-inclusie. Ik vind het fantastisch dat besluitvormers daadwerkelijk aan de slag gaan met de waardevolle inzichten van kinderen.” aldus Marloes van der Have, directeur van de Missing Chapter Foundation.  

Over de Nationale Raad van Kinderen
De Nationale Raad van Kinderen is een onafhankelijke Raad. Met deze Nationale Raad krijgen alle kinderen in Nederland de kans om mee te denken met de regering. De Raad adviseert het kabinet gevraagd en ongevraagd over zaken zoals duurzaamheid, zorg, armoede en onderwijs. Iedereen in Nederland mag meedoen in deze grote landelijke beweging van jonge leiders.  

Over Missing Chapter Foundation
Missing Chapter Foundation maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben én omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert gelijkwaardige dialoog tussen generaties. Hiermee stimuleert Missing Chapter Foundation moreel leiderschap. De Foundation maakt het verschil op allerlei terreinen: door de inzichten van kinderen worden besluiten meer toekomstgericht, kinderen zijn de aanjagers van positieve gedragsverandering binnen gezinnen en creëren nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het streven is dat in 2025 kinderen serieus nemen als gelijkwaardige gesprekspartners niet langer bijzonder is, maar het nieuwe normaal. Voor meer informatie: www.missingchapter.org