Iedereen welkom bij het zwerfafvalvrij maken Nederlandse buitenruimte

Ook dit jaar wordt het buitenseizoen traditiegetrouw ingeluid met Landelijke Opschoondag: de dag waarop heel Nederland meehelpt om zwerfafval op te ruimen. De 17e editie vindt dit jaar plaats op 23 maart 2019 en draagt het thema ‘Iedereen doet mee’. Hiermee wil initiatiefnemer NederlandSchoon benadrukken dat iedereen welkom is deel te nemen aan deze grootschalige opschoonactie. Niet alleen particulieren van jong tot oud steken de handen uit de mouwen: ook scholen, bedrijven, verenigingen, (sport)clubs, scholen en gemeenten melden zich jaarlijks in groten getale aan voor deelname. Met opvallende acties dragen organisaties niet alleen bij aan een schonere omgeving, maar vergroten zij ook de eigen zichtbaarheid én de band met de buurt. Aanmelden voor de Landelijke Opschoondag 2019 is mogelijk via www.supportervanschoon.nl.


Buitenseizoen van start met Landelijke Opschoondag op 23 maart 2019 © NederlandSchoon

Één buurt, één missie
Op Landelijke Opschoondag hebben alle buurten in Nederland één gezamenlijke missie: zo zwerfafvalvrij mogelijk worden, zodat het buitenseizoen aangenaam is voor iedereen. De acties leveren dan ook niet alleen schone straten en parken op, maar stimuleren ook ontmoeting en saamhorigheid in de buurt. In 2018 werd een recordaantal opschoon-initiatieven aangemeld, variërend van groot en soms zelfs gemeentebreed tot kleine, maar effectieve wijkacties.

Over NederlandSchoon
Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 25 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.