Vandaag is tijdens de NOT (Nationale Onderwijs Tentoonstelling) het initiatief Kidskracht gelanceerd en bekend gemaakt dat Missing Chapter en Young Crowds de handen ineenslaan

Kidskracht is een beweging met diverse actieprogramma’s waarin de kracht van kinderen als change agents wordt gebundeld in lesprogramma’s rondom maatschappelijke thema’s. Zo krijgen de kinderen de kans om vanuit de verschillende rollen in actie te komen. Laurentien van Oranje, oprichter van Missing Chapter Foundation, leidt de dialoogsessie met 25 kinderen van basisschool De Achtbaan uit Utrecht waarbij de inzichten direct gedeeld worden met de aanwezigen in de zaal. Op die manier worden de eerste bouwstenen van KidsKracht gelegd en geven zij richting voor de verdere ontwikkeling. Young Crowds en Missing Chapter Foundation zijn te vinden bij Stand 01.A127 tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Jaarbeurs Utrecht.


Feestelijke lancering initiatief KidsKracht. © Patrick van Katwijk

Over KidsKracht
KidsKracht is een maatschappelijke beweging waarin de kracht van kinderen als aanjagers van een positieve maatschappelijke verandering op school, in hun gezin en omgeving worden gebundeld. Zij maken maatschappelijke impact met Kidskracht op het gebied van o.a. de thema’s gezond leven (GoDo), energiebesparing (Evonturiers en WaterSpaarders) en armoedebestrijding. Deze educatieprogramma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met Enpuls (onderdeel van Enexis groep), Unilever, Aldi, Albert Heijn, Friesland Campina, Grohe, Eneco en vele maatschappelijke partners zoals Scouting Nederland, WNF en Unicef. KidsKracht verbindt het thematisch onderwijs, de gezinsaanpak en de Sustainable Development Goals (SDG’s) met elkaar. Via de huidige programma’s binnen KidsKracht worden meer dan 200.000 kinderen en hun gezinnen bereikt. De komende jaren wil Missing Chapter dit uitbreiden naar ruim 1 miljoen kinderen om samen met hun gezinnen op verschillende maatschappelijke thema’s impact te maken. 

Krachten bundelen: 1+1=11
Young Crowds en Missing Chapter vinden elkaar in het uitgangspunt dat kind-inclusie het nieuwe normaal is en in alle haarvaten van de samenleving een plek krijgt. Sinds juli 2018 is Young Crowds onderdeel van Missing Chapter Foundation met behoud van haar eigen identiteit. Met de overname van Young Crowds kan er via o.a. het onderwijs nog meer maatschappelijke impact gemaakt worden richting een duurzame samenleving. 

De eerste stappen worden vandaag gezet met de onthulling van het nieuwe KidsKracht logo en de dialoogsessie. Tijdens de dialoogsessie worden de nieuwe randvoorwaarden opgehaald waaraan een lesprogramma moet voldoen om onderdeel te kunnen worden van KidsKracht. Uitgangspunt van deze voorwaarden is dat kinderen optimaal geholpen worden in hun rol als change agent. Deze criteria worden samen met de partners uitgewerkt in een kwaliteitsstempel, waarmee lesprogramma’s geanalyseerd en doorontwikkeld kunnen worden. Roland Pelle, directeur van Young Crowds legt uit: “Het onderwijs is bij uitstek een plek waar dit verschil kan worden gemaakt. Dit doen wij door kinderen al op jonge leeftijd kennis te laten maken met maatschappelijke vraagstukken, hun nieuwsgierigheid verder aan te wakkeren en kwalitatieve thematische lesprogramma’s aan te bieden.” 

Marloes van der Have, directeur van Missing Chapter Foundation voegt hieraan toe: “Wij geloven in de kracht van kinderen als change agents, door ze te betrekken bij maatschappelijke thema’s en impact te maken via besluitvormers van nu en de toekomst. Met onze actieprogramma’s, gebundeld in Kidskracht, helpen wij de kinderen het verschil te maken in hun omgeving en binnen het gezin.”

Krachtige samenwerking
Tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling worden fysieke en online spellen geïntroduceerd in aanvulling op de verschillende educatieprogramma’s van KidsKracht. Zo lanceerden Aldi en Enpuls in samenwerking met Missing Chapter Foundation een spellenpakket binnen het educatieprogramma ‘Evonturiers’, een doorlopende leerlijn over energie voor jonge kinderen en hun ouders. Nadie Winde, Manager Corporate Responsibility Aldi Nederland legt uit: “Bescherming van klimaat en milieu is voor ons een belangrijk thema. Wij nemen zelf tal van energie-efficiëntiemaatregelen en maken zoveel mogelijk gebruik van hernieuwbare energie om de directe impact op het klimaat te verlagen. Met dit spellenpakket ontwikkeld door Young Crowds zorgen we er gezamenlijk voor dat ook jonge kinderen en hun ouders weten hoe je op een verantwoorde manier omgaat met energie.” 


© Patrick van Katwijk

Over Missing Chapter Foundation
Missing Chapter Foundation maakt zich hard voor kind-inclusie. Omdat kinderen er recht op hebben én omdat hun creatieve denkkracht beslissingen beter maakt. Missing Chapter agendeert, helpt besluitvormers en faciliteert gelijkwaardige dialoog tussen generaties. Hiermee stimuleert Missing Chapter Foundation moreel leiderschap. De Foundation maakt het verschil op allerlei terreinen: door de inzichten van kinderen worden besluiten meer toekomstgericht, kinderen zijn de aanjagers van positieve gedragsverandering binnen gezinnen en creëren nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Het streven is dat in 2025 kinderen serieus nemen als gelijkwaardige gesprekspartners niet langer bijzonder is, maar het nieuwe normaal. Voor meer informatie: www.missingchapter.org 

Over Young Crowds
Young Crowds is gespecialiseerd in educatieve content voor kinderen en jongeren. Zij maakt creatieve concepten, ontwikkelt educatief materiaal en verzorgt de uitvoering en de distributie van communicatieconcepten. Young Crowds heeft daarnaast de populaire nieuwssite dedagvandaag.nl ontwikkeld, waarin dagelijkse actualiteiten voor onderbouw en bovenbouw van primair onderwijs aan bod komen, geschreven door een onafhankelijke nieuwsreactie. Voor meer informatie: www.youngcrowds.nl