Burgers worden geïnformeerd bij welke zorgaanbieder ze met spoed terecht kunnen

De Regionale Ambulancevoorziening Hollands Midden (RAV Hollands Midden) lanceert vandaag de voorlichtingscampagne ‘Belwijzer voor uw zorg’. RAV Hollands Midden initieert deze campagne in samenwerking met de huisartsenposten om bewoners in de regio wegwijs te maken bij het benaderen van de juiste zorgverlener indien zij met spoed zorg nodig hebben. Het is immers van cruciaal belang dat patiënten direct de best passende zorg krijgen, zonder omwegen en/of verspilling van mensen en middelen. De Belwijzer is geïntroduceerd om balans te brengen in de toenemende discrepantie tussen vraag en aanbod, om te voorkomen dat de operationele uitvoering onder druk komt te staan. In de Belwijzer staat de zorgvraag vanuit de patiënt dan ook centraal. Aan de hand van concrete voorbeelden is direct zichtbaar bij wie men bij spoed terecht kan: de huisarts, de huisartsenpost of de regionale ambulancevoorziening. Daarnaast voorziet De Belwijzer de inwoners van de regio Hollands Midden in een uitneembaar kaartje van de juiste contactgegevens met de zorgaanbieders in hun regio. Voor meer informatie: www.ravhm.nl/belwijzerv.l.n.r. Joram van Heijst (Beleidsmedewerker RAV Hollands Midden), Marthe Cramer (Hoofd Operationele Dienst RAV Hollands Midden) en Marjolijne Hanegraaf (Directeur Huisartsenpost Midden-Holland) lanceren voorlichtingscampagne 'Belwijzer voor uw zorg' ©Ronald Speijer

Marthe Cramer, Hoofd Operationele Dienst RAV Hollands Midden: “Wij hebben samen met de huisartsenposten deze voorlichtingscampagne geïnitieerd, aangezien wij het als onze plicht zien om de inwoners van onze regio goed te informeren, over waar ze bij spoed de juiste zorg kunnen krijgen. Op deze wijze komen zij direct bij het juiste loket en ontvangen zij zo snel mogelijk de zorg die ze nodig hebben. De ‘Belwijzer voor uw zorg’ geeft bewoners een eenvoudig overzicht wanneer ze wie het beste kunnen bellen. Wij zorgen er op onze beurt voor dat wij de beschikbare zorgcapaciteit zo doeltreffend mogelijk inzetten.”

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport: “Bij acute zorg is het belangrijk dat mensen weten wie ze moeten bellen. Vaak is dat de huisarts of buiten kantoortijden de huisartsenpost en bij levensbedreigende situaties natuurlijk de ambulancedienst. Voor de patiënt is dat belangrijk om te weten en ook voor de mensen die werken op deze posten is het prettig als het juiste nummer wordt gebeld. Ik vind het positief dat RAV Hollands Midden het voortouw neemt om bewoners in haar regio hierover goed te informeren en ik ben benieuwd naar het effect van deze voorlichtingscampagne”.

Belwijzer voor uw zorg
Alle inwoners in regio Hollands Midden ontvangen vandaag huis-aan-huis de Belwijzer. Dit is een folder waarin met concrete voorbeelden duidelijk wordt bij wie zij terecht kunnen met hun zorgvraag. Hierbij is de huisarts in principe het eerste aanspreekpunt. De huisartsenpost kan worden gebeld voor spoed buiten kantoortijden en de ambulancedienst zodra er een levensbedreigende situatie is. Iedere Belwijzer is per postcode voorzien van de juiste telefoonnummers van de desbetreffende huisartsenpost. In de folder zit tevens een uitneembaar kaartje dat bewoners na het invullen van het telefoonnummer van de eigen huisarts kunnen bewaren op een handige plek, zoals de portemonnee, smartphone of naast de vaste telefoon. Zo hebben inwoners altijd de juiste informatie binnen handbereik.


Voorlichtingscampagne Belwijzer voor uw zorg ©Ronald Speijer

Over RAV Hollands Midden
De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Hollands Midden is een onderdeel van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden. De ambulancedienst is verantwoordelijk voor het uitvoeren van ambulancezorg in de Veiligheidsregio Hollands Midden. De hoofdvestiging van de RAV Hollands Midden bevindt zich aan de Vondellaan te Leiden. Voor meer informatie zie http://www.ravhm.nl/