Zwerfafval aanpak vanaf september van start 

Vanmiddag hebben elf gemeenten uit de provincie Friesland, Omrin, Friesland Circulair en NederlandSchoon gezamenlijk de ambitie uitgesproken voor een 100% zwerfafvalvrij Friesland. Middels het bevestigen van hun logo op een groot spandoek committeren zij zich om nauw samen te werken met elkaar en met betrokken bedrijven, ondernemers, scholen, verenigingen en inwoners. Afhankelijk van de wensen van de gemeenten in Friesland wordt er een plan van aanpak op maat uitgerold, met uiteindelijke doel dat Friesland 100% zwerfafvalvrij wordt. NederlandSchoon zal de gemeenten in Friesland waar nodig hierbij faciliteren en ondersteunen. Met het bevestigen van de logo’s op een spandoek is op symbolische wijze de samenwerking tussen NederlandSchoon, Omrin, Friesland Circulair en de Friese gemeenten van start gegaan. 


Elf wethouders committeren zich aan een ‘100% Zwerfafvalvrij Friesland’. Groot spandoek met logo’s van gecommitteerde partijen. Bron: Mustafa Gumussu

Zwerfafvalvrij Friesland
Jaap van Veen (wethouder van Heerenveen), blikt vooruit: "Om een omgeving schoon te houden is samenwerking nodig. Dat is het afgelopen jaar in Heerenveen al goed gelukt. Samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen is Heerenveen een stuk schoner geworden. Wij zijn erg blij dat NederlandSchoon dit nu verder wil uitbouwen naar een zwerfafvalvrij Friesland. Laten we met elkaar zorgen dat Friesland de schoonste provincie van Nederland is en blijft!"

Over NederlandSchoon
Een Nederland vrij van zwerfafval is belangrijk voor mens, dier en milieu. NederlandSchoon werkt daarom al 25 jaar intensief samen met bedrijven, burgers, maatschappelijke instanties en overheid om zwerfafval aan te pakken en ervoor te zorgen dat een schone omgeving de norm wordt en blijft. Door middel van onderzoeken, samenwerkingen, het delen van kennis en het geven van advies, wordt niet alleen meer bewustwording, maar ook gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel gecreëerd. Een voorbeeld van deze aanpak is Supporter van Schoon, een landelijk initiatief dat mensen verenigt en activeert om zo een grotere vuist tegen zwerfafval te maken. Ga voor meer informatie naar www.nederlandschoon.nl of www.supportervanschoon.nl.