Staatssecretaris Knops zet extra mensen en middelen in voor begrijpelijke overheidstaal

Vandaag werd door staatssecretaris Knops in Roermond de landelijke aftrap gegeven van de Direct Duidelijk Brigade. Dit team staat voor het verbeteren van overheidscommunicatie en gaat de komende tijd het land in om ambtenaren te helpen bij het begrijpelijker maken van teksten. De reden dat de lancering in Roermond plaatsvond, is dat de gemeente duidelijke taal voor burgers hoog op de agenda heeft staan en actief werkt aan begrijpelijke teksten. De Direct Duidelijk Brigade-bus werd officieel ontvangen bij het stadskantoor van de gemeente Roermond. Daar heetten staatssecretaris Knops en de wethouders Smitsmans-Burhenne en Schreurs de brigadeleden welkom. De Direct Duidelijk Brigade is onderdeel van de campagne Direct Duidelijk, die overheidsorganisaties helpt bij het verbeteren van overheidsteksten.

Wethouder Frans Schreurs wethouder Marianne Smitsmans Burhenne St

Bijschrift: wethouder Frans Schreurs (Wethouder voor financiën, organisatie, grondzaken en eigendommen en sport), wethouder Marianne Smitsmans – Burhenne (Wethouder voor sociaal domein, communicatie en burgerparticipatie), staatssecretaris Knops en de Direct Duidelijk Brigade-leden bij de Direct Duidelijk Brigade-bus. Foto: Maartje van Berkel.

Staatssecretaris Knops: “Wij doen al veel, maar het is nog niet genoeg. De Direct Duidelijk Brigade gaat medewerkers van overheidsorganisaties zoals gemeentes en provincies helpen bij het begrijpelijk maken van teksten. Wij willen ervoor zorgen dat mensen mee kunnen doen en direct snappen waar brieven van de overheid over gaan”.

Marianne Smitsmans – Burhenne, wethouder Sociaal Domein, Communicatie en Burgerparticipatie, is er trots op dat de landelijke lancering in Roermond plaatsvindt en moedigt het gebruik van begrijpelijk taalgebruik aan: “Ik hou van directe en duidelijke taal, zeker in brieven en op websites van de overheid. Daarmee zorgen we ervoor dat iedereen in de gemeente Roermond ook echt mee kan doen. Ik ben blij dat een actieve groep meelezers ons daarbij helpt. Deze vrijwilligers geven waardevolle adviezen.”

Na aankomst van het met de Direct Duidelijk Brigade-bus ging het taalteam direct in gesprek met burgers. Zo inventariseerden zij voorbeelden van onduidelijke communicatie en bespraken zij op welke manier overheidsteksten zoals brieven, formulieren en folders begrijpelijker kunnen worden gemaakt.

De Direct Duidelijk Brigade komt aan in Roermond c Maartje van BerkelLeden van de Roermondse meeleesgroep in gesprek met staatssecretaris Knops c Maartje van Berkel

Bijschrift: Links: De Direct Duidelijk Brigade komt aan in Roermond. Rechts: leden van de Roermondse meeleesgroep in gesprek met staatssecretaris Knops. Foto: Maartje van Berkel.

Over de Direct Duidelijk Brigade

De Direct Duidelijk Brigade is een uitbreiding van de Direct Duidelijk-campagne van het ministerie van BZK en de Nederlandse Taalunie. De Direct Duidelijk Brigade bestaat uit een groep experts, taalcoaches en taalambassadeurs. Het streven is dat de brigade in 2020 uit 100 leden bestaat. De brigadeleden helpen bij het herschrijven van teksten en adviseren over begrijpelijk communiceren. Ook organiseert de brigade trainingen en zijn er taalcoaches beschikbaar die ingezet kunnen worden bij overheidsorganisaties om samen te werken aan heldere teksten. Het doel is om in 2019 de 100 meest gebruikte teksten te verbeteren zoals brieven, formulieren, folders of webteksten. Bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties gaat ook een groep medewerkers aan de slag om daar de communicatie te verbeteren.

Over Direct Duidelijk

De campagne Direct Duidelijk helpt overheidsorganisaties bij het verbeteren van overheidsteksten. Veel burgers hebben last van de onduidelijke taal van de overheid. Hierdoor kunnen veel van hen niet meedoen in onze samenleving, noch optimaal gebruik maken van de diensten die de overheid biedt. Het doel van Direct Duidelijk is dat Nederlandse overheidsorganisaties er voortaan voor zorgen dat ze duidelijke taal gebruiken. Om het probleem van onduidelijke overheidstaal aan te pakken is in 2016 het Nederlands-Vlaamse Netwerk Begrijpelijke Overheid (NBO) opgericht. Het NBO is in 2018 begonnen met de Nederlandse campagne Direct Duidelijk. Ga voor meer informatie naar www.directduidelijk.nl.