Dinsdag 26 november in Media Plaza Utrecht

Digitalisering zorgt voor een radicale verandering van onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de Vereniging van Universiteiten (VSNU), op dinsdag 26 november de internationale Digital Society Conference in Media Plaza Utrecht. Binnen het centrale thema inclusie en participatie delen wetenschappers digitale trends en wordt duidelijk hoe groot de impact is van digitalisering op de maatschappij. Zo vertelt wetenschapper Sennay Ghebreab hoe Artificial Intelligence gevoelig is voor discriminatie en er vaak nog onvoldoende rekening wordt gehouden met fundamentele burgerrechten. Geïnteresseerden kunnen zich gratis aanmelden voor de Digital Society Conference via www.thedigitalsociety.info.  

Digital Society Conference 2018 Foto Rene de Gilde

José van Dijck (Universiteitshoogleraar, Universiteit Utrecht) tijdens de Digital Society Conference 2018

Inclusie en participatie in een veranderende samenleving

Bedrijven, overheden en burgers hebben op dagelijkse basis te maken met een veranderende maatschappij door digitalisering. Het is daarom belangrijk de kansen en uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Topwetenschappers van het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving lichten tijdens deze tweede editie van de Digital Society Conference de nieuwste digitale trends toe binnen het thema inclusie en participatie. Wetenschapper Sennay Ghebreab vertelt hoe Artificial Intelligence gevoelig is voor discriminatie en David Giron, directeur van de Amsterdamse programmeerschool Codam, deelt zijn visie op het nieuwe leren. Tijdens de workshops wordt dieper ingegaan op onderwerpen als cyber-security, e-health, big data en artificial intelligence.

Aanmelden voor de Digital Society Conference

Geïnteresseerden die benieuwd zijn naar de laatste onderzoeken en trends op gebied van de digitale samenleving, kennis willen uitwisselen met experts of zelf een bijdrage willen leveren aan het onderzoek kunnen zich gratis aanmelden voor de Digital Society Conference via www.thedigitalsociety.info.

Onderzoeksprogramma Digitale Samenleving

De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft meer dan dertig vooraanstaande wetenschappers van de veertien universiteiten bij elkaar gebracht om samen te werken aan het beantwoorden van de vele dringende vragen die ontstaan door de opkomst van een digitale samenleving. In het onderzoeksprogramma Digitale Samenleving werken zij samen en wordt Nederland ondersteund bij de ontwikkeling van technologieën en toepassingen die het antwoord zijn op digitale uitdagingen. Het onderzoeksprogramma richt zich op zeven belangrijke maatschappelijke thema’s waar digitalisering een grote impact heeft: Citizenship & Democracy, Responsible Data Science, Health & Well-Being, Learning & Education, Work & Organisations, Digital Cities & Communities en Safety & Security. Meer informatie: www.thedigitalsociety.info