Etil en Esri Nederland voorzien in behoefte aan informatie over faillissementen

Vandaag is de FaillissementsAtlas gelanceerd waarop te zien is hoe verschillende regio’s in Nederland economisch getroffen zijn door de coronacrisis. De Atlas maakt gebruik van de gegevens van het CBS en de Kamer van Koophandel en geeft inzicht in het aantal faillissementen en opheffingen binnen gemeenten. Ook is te zien welke sectoren het hardst getroffen zijn. Afgelopen periode bleek bij verschillende overheden een grote behoefte te zijn aan dergelijke informatie. Met de website wil initiatiefnemer Etil Research Group, een onderzoeksinstituut gevestigd in Limburg, economisch beleidsmakers een praktisch hulpmiddel bieden. Daarvoor maakten zij gebruik van de software van Esri Nederland, wereldwijd marktleider in geografische informatiesystemen (GIS) en locatie-intelligentie. De FaillissementsAtlas wordt maandelijks geactualiseerd en de komende maanden op regionaal niveau verder uitgebreid. Ga voor meer informatie naar www.faillissementsatlas.nl.

Landelijke overzichtskaart faillissementen
Landelijke overzichtskaart van faillissementen uit de FaillissementsAtlas

Nog geen faillissementsgolf
Etil is gespecialiseerd in onderzoek naar ruimtelijk-economische vraagstukken en wil met deze openbaar toegankelijke Atlas haar maatschappelijke rol in deze crisis invullen om de economische gevolgen van het coronavirus in kaart te brengen en te monitoren. Want hoewel het pas twee maanden geleden is dat Nederland in de intelligente lockdown ging, zijn de eerste economische gevolgen nu al zichtbaar. “Alhoewel we in april nog geen faillissementsgolf zien, is de verwachting dat we aan het begin staan van een grote toename van het aantal faillissementen.”, vertelt Roger Schils, directeur van Etil Research Group.

In april is het aantal met bijna 40 toegenomen tot circa 360 faillissementen, wat volgens Schils nog in de trend past. Hoewel de FaillissementsAtlas per regio een gedifferentieerd beeld laat zien, is er op landelijk niveau sprake van een stijgende trend. Zo ook in de regio Amsterdam en omstreken, waar het aantal faillissementen met bijna 30 toenam. In de sector Handel werden de meeste faillissementen uitgesproken. Roger Schils: “We zijn nu twee maanden verder sinds de uitbraak van het virus in Nederland en bij de meeste bedrijven is het spek van de ribben. De verwachting is dat de effecten van het coronavirus pas de komende maanden echt goed zichtbaar worden. Dit komt overigens ook deels door een vertraging in de verwerking van het aantal faillissementen. Daarnaast helpen de verschillende steunpakketten van de overheid vooralsnog om bedrijven zo veel mogelijk overeind te houden. Indien de situatie echter langer aanhoudt, zullen veel bedrijven alsnog omvallen. Wij vinden het belangrijk om overheden te ondersteunen bij het maken van beslissingen in deze crisis door de feiten op een overzichtelijke manier aan te bieden.”

Inzichtelijke data voor beleidsmakers
Esri Nederland is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van geografische data, door deze op een kaart weer te geven. "Op basis van verschillende databronnen toont de atlas niet alleen waar de meeste faillissementen plaatsvinden, maar ook welke sectoren het hardst worden getroffen. Door dergelijke informatie geografisch te visualiseren kunnen feiten en trends sneller en eenvoudiger gesignaleerd worden.", aldus Ed van Ingen, directeur van Esri Nederland.

Etil Research Group gebruikte de software van Esri Nederland, ArcGIS, om de FaillissementsAtlas zo inzichtelijk mogelijk te maken. “Met de FaillissementsAtlas willen we economisch beleidsmakers bij provincies en gemeenten inzicht geven in de economische effecten van het coronavirus aan de hand van de ontwikkeling van faillissementen. Daarmee kunnen ook vragen van regionale en lokale politici beantwoord worden, waardoor de juiste beslissingen gemaakt kunnen worden om ondernemers te ondersteunen. Momenteel nemen provincies Limburg, Zeeland en de regio West-Brabant deel. We hopen de Atlas op regioniveau verder uit te breiden door met alle provincies samen te werken en zo een volledig mogelijk beeld van alle gemeenten te scheppen.”, aldus Roger Schils.

Over Etil Research Group
Etil werd opgericht in 1932 als ruimtelijk-economisch onderzoeksinstituut op de onderzoeksterreinen van wonen, werken, leven en behoort inmiddels tot de top van onderzoekbureaus in Nederland. Etil Research Group biedt houvast in een wereld die structureel in verandering is. Het bedrijf transformeert data tot relevante informatie die als basis dienen voor het maken van beslissingen. Als partner van Esri Nederland heeft ze zich de laatste jaren ook verder gespecialiseerd op het gebied van geo-informatie en het opzetten van geodashboards. Etil is gevestigd in Heerlen en Sittard, met nevenlocaties in Eindhoven en Utrecht. Kijk voor meer informatie op www.etil.nl.

Over Esri Nederland
Esri is wereldwijd marktleider in GIS (Geografisch Informatie Systeem) en helpt haar opdrachtgevers sinds 1969 met het visueel verwerken van data. Zo ontwikkelde het bedrijf ArcGIS, ‘s werelds meest krachtige software voor het maken van kaarten en het uitvoeren van ruimtelijke analyses. De Location Intelligence van Esri helpt bedrijven binnen alle sectoren om gefundeerde beslissingen te maken op basis van helder gepresenteerde data. Esri Nederland is gevestigd in Rotterdam en Zwolle. Kijk voor meer informatie op www.esri.nl.