Nog 6 dagen maken bewoners uit Noordelijk Scheveningen kans op €30.000,-

Sinds de kick-off van Noordelijk Scheveningen Begroot zijn er inmiddels 36 plannen ter verbetering van de wijk ingediend. Bewoners van Noordelijk Scheveningen hebben slechts nog zes dagen om een plan in te dienen en hiermee kans te maken op €30.000,-. Stadsdeel Scheveningen heeft begin deze maand het geldbedrag vrijgemaakt en roept alle buurtbewoners op goede ideeën te delen of mooie plannen aan te dragen, zowel groot als klein. Buurtbewoners weten immers zelf het beste wat nodig is om hun wijk mooier, groener, sportiever of gezelliger te maken. Iedereen die woont, werkt of naar school gaat in de buurt kan nog tot en met 30 juni een plan indienen via het online aanmeldformulier op de website. Alle inwoners van Noordelijk Scheveningen kunnen vervolgens stemmen op hun favoriete idee tot en met 7 juli. Enkel de plannen die 25 likes (stemmen) hebben ontvangen gaan door naar de haalbaarheidscheck. Meer informatie over Noordelijk Scheveningen Begroot en het indienen van een plan kan via: noordelijkscheveningenbegroot.nl

Buurtbewoners Noordelijk Scheveningen EU 30.000 rijker 1
Foto: Wethouder Martijn Balster overhandigt cheque van € 30.000,- aan buurtbewoners Noordelijk Scheveningen © Frank Jansen

Maak Noordelijk Scheveningen mooier
Iedereen die woont, werkt of naar school gaat in Noordelijk Scheveningen kan voor woensdag 1 juli plannen indienen via het aanmeldformulier op de website. Hierna kan een planindiener extra aandacht vragen voor het plan door het te delen via social media. Op de website kunnen wijkbewoners ook likes (=stemmen) geven aan plannen die zijn ingediend. Ieder plan dat op dinsdag 7 juli 25 likes heeft gaat door naar de volgende ronde. Tijdens deze ronde controleert de gemeente samen met Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen, de plannen op haalbaarheid. Alle haalbare plannen worden op donderdag 3 september 2020 bekendgemaakt op de website. Vervolgens kiezen de bewoners samen welke plannen er binnen een jaar uitgevoerd gaan worden.