Edumundo lanceert ‘100 Days Challenge’ voor succesvolle introductie nieuwe studenten in coronatijd 

De eerste 100 dagen van een vervolgopleiding zijn van cruciaal belang om nieuwe studenten te binden en te betrekken bij hun nieuwe studie. Sinds de corona-uitbraak is het hoger onderwijs momenteel gereduceerd tot leren op afstand. Het goed kennismaken met de nieuwe opleiding is daarmee voor studenten helaas onmogelijk. Dit maakt het betrekken van de nieuwe lichting eerstejaars studenten in de 100 dagen van de opleiding belangrijker dan ooit. Mede aangezien komend schooljaar studenten nog steeds slechts een dagdeel per week naar school kunnen. Uit intern onderzoek naar ‘studentbeleving tijdens de coronacrisis’ van het Instituut Bedrijfskunde van de HAN University of Applied Sciences blijkt dat de sfeer in de klas is verslechterd en dat deze sfeer het humeur van de studenten en het aantal uur dat ze aan de studie besteden beïnvloedt.

Om tegemoet te komen aan de behoefte van het hoger- en beroepsonderwijs over hoe dit op te lossen heeft Edutech scale-up Edumundo in sneltreinvaart de ‘100 Days Challenge’ ontwikkeld in hun applicatie College Coins. Tijdens deze challenge kunnen nieuwe studenten zich op speelse wijze binden met de opleiding en werken aan groepsvorming. Edumundo biedt met de College Coins app Hogescholen een platform aan waar vanuit alle losse activiteiten worden gecoördineerd en geïnitieerd. Denk hierbij aan het samenbrengen van een buddy challenge waarbij nieuwe studenten worden gekoppeld aan ouderejaars als studiemaatje en een online pubquiz met de studentenvereniging. Zo wordt gamification succesvol ingezet om eerstejaarsstudenten te betrekken bij hun nieuwe opleiding, hetgeen studie-uitval helpt tegen te gaan. HAN is voornemens om met 2500 studenten te starten aan de ‘100 Days Challenge’. Waarbij zij onder andere 'HAN Hubs' creëren bestaande uit vier studenten uit een gelijke postcodegebied om zo ook fysiek buiten school coronaproof te kunnen samenwerken. Voor meer informatie: https://www.edumundo.com/campagne-onboarding-challenge

Eerste 100 dagen eerstejaars studenten cruciaal voor binding nieuwe opleiding HR c Edumundo

Nieuwe studenten dupe van coronacrisis
Stephan Plat, (propedeusecoördinator van het Instituut Bedrijfskunde van de HAN en één van de initiators van College Coins): “Aankomende studenten zijn nu de dupe van de coronacrisis. Het is onze plicht om extra aandacht te besteden aan de binding en socialisatie van deze doelgroep met de nieuwe opleiding. Daarnaast blijkt uit intern onderzoek binnen de 4 Bedrijfskundige opleidingen naar ‘studentbeleving tijdens de coronacrisis’ dat studenten de leerzaamheid van online lessen laag vinden. Het aantal lessen dat studenten bijwonen en de tijd die ze aan de studie besteden is dan ook aanzienlijk gedaald. Ik geloof in de kracht van gamification en ben dan ook trots dat wij met alle 2500 studenten starten met de ‘100 Days Challenge’. Ik roep alle hogescholen in Nederland op om ook actie te ondernemen om ervoor te zorgen dat nieuwe studenten zich thuis gaan voelen bij hun nieuwe opleiding, ook al is het deels online!”

College Coins als digitaal platform
De nieuwe ‘100 Days Challenge’ speelt in op de eerste cruciale honderd dagen van de studie. De College Coins-app fungeert voor hen als digitaal platform waarin challenges worden aangemaakt die als toevoeging op het curriculum gebruikt kunnen worden. Nieuwe studenten kunnen de gratis applicatie downloaden op hun smartphone en ontvangen de challenges middels pushberichten. Denk hierbij aan een buddy challenge waarbij nieuwe studenten worden gekoppeld aan ouderejaars als studiemaatje tot het kennismaken met de nieuwe studentenstad en een online pubquiz met de studentenvereniging tijdens de (online) introductieweek.

Met iedere opdracht zijn ‘coins’ te verdienen. In de app wordt een ranglijst bijgehouden zodat studenten zien hoe zijzelf, hun team en hun klas presteren ten opzichte van de rest. De coins worden gekoppeld aan beloningen en kunnen ingewisseld worden voor certificaten in de College Coins store. Het competitie element zorgt voor een extra motiverende laag over het onderwijs. Edumundo biedt tal van challenges aan die direct geïmplementeerd kunnen worden, maar de opleiding kan ook zelf opdrachten aandragen die aansluiten op lopende projecten of vakinhoud.

Het kwartje is gevallen
Menno Thijssen (CEO Edumundo): “Wij bieden al bijna twintig jaar hoogwaardige spelsimulaties en online studieboekvervangende leerplatformen aan hogescholen en universiteiten. Toch is pas sinds de coronacrisis het kwartje bij het hoger- en beroepsonderwijs gevallen. Docenten hebben ervaren dat een online les geven via Teams snel te organiseren is, maar missen daadwerkelijke tools op het gebied van studentenbinding.

Plat vult aan: “De drie pijlers van motivatie, waar gamification zich op richt (autonomie, betrokkenheid en competentie) gaan hand in hand met de drie pijlers van onderwijs (kwaliteit, socialisatie en subjectivering). Met het inzetten van de College Coins app kunnen Hogescholen direct aan de slag en zelfs inspelen op actualiteiten. Op deze manier maken we onderwijs leuker, uitdagender en effectiever!”

Over Edumundo
Edutech scale-up Edumundo werd in 2001 opgericht en is partner van het hoger- en beroepsonderwijs in het aanbieden van hoogwaardige spelsimulaties en een online studieboekvervangend leerplatform met docentendashboard, livestream mogelijkheden voor colleges én een chatfunctie. Edumundo werkt daarbij samen met tientallen vakauteurs en ontwikkelt alle techniek zelf. Edumundo en haar team hebben een lange geschiedenis en ervaring in games en gamification en passen dit toe op al haar digitale educatieve producten. Tevens probeert Edumundo hogescholen en universiteiten te helpen met de duurzame inzetbaarheid van hun docenten, het verhogen van studierendement en het verbeteren van studentenmotivatie. Ga naar www.edumundo.com voor meer informatie.