Stadsdeel Scheveningen reikt budget uit voor de wijk

Vandaag op Prinsjesdag ontving niet alleen de Tweede Kamer een koffertje, ook inwoners van Duindorp werden verrast met een gouden koffer met hierin een geldbedrag van € 30.000,-. Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur Scheveningen overhandigde een wijkbudget voor Duindorp. Hiermee kunnen bewoners de wijk mooier, socialer, sportiever of groener maken, zij weten immers zelf wat goed is voor hun wijk. Alle bewoners van Duindorp kunnen vanaf vandaag tot en met zondag 11 oktober 2020 plannen indienen via het online aanmeldformulier. Denk bijvoorbeeld aan het opleuken van straten en pleinen of meer aandacht voor kunst en cultuur. Meer informatie over Duindorp begroot en het aanmeldformulier is te vinden op: www.duindorpbegroot.nl 

Bewoners van Duindorp krijgen gouden koffer aangereikt met daarin EU 30.000 . c Arnaud Roelofsz
Bewoners van Duindorp krijgen gouden koffer aangereikt met daarin € 30.000,-.© Arnaud Roelofsz

Mendy van Veen, Stadsdeeldirecteur Scheveningen: “Speciaal op Prinsjesdag hebben wij besloten om ook de bewoners van Duindorp te verrassen met een koffertje. Alleen is deze goud en bevat het een cheque van € 30.000,- voor de wijk. Met dit wijkbudget willen wij heel Duindorp betrekken bij de positieve ontwikkeling van de wijk. Het wijkbudget staat ook op de wijkagenda en sluit goed aan op de belangrijke thema’s meer vertrouwen, positief opgroeien, ondersteuning Duindorpers met problemen en veilige woon- en leefomgeving. Zo blijven we met elkaar in gesprek gaan om gezamenlijk stappen vooruit te zetten. In het bijzonder wil ik alvast de ambassadeurs van Duindorp Begroot, Sherell, Wilco en Frank, bedanken die het initiatief al hebben omarmd. Zij zullen het nieuws verder verspreiden in de wijk en bewoners aansporen om plannen in te dien. Spreek ze vooral aan als je ze ziet. Wij kijken uit naar alle verrassende initiatieven!”

Duindorp krijgt gouden koffer met daarin EU 30.000 voor de wijk. c Arnaud Roelofsz
Duindorp krijgt gouden koffer met daarin € 30.000,- voor de wijk. © Arnaud Roelofsz

Plannen indienen
Iedereen die woont in Duindorp of betrokken is bij de wijk kan tot en met zondag 11 oktober 2020 een plan indienen via het online aanmeldformulier op de website: www.duindorpbegroot.nl. Om de volgende ronde te halen, heeft het plan minimaal 25 stemmen nodig. Bewoners kunnen tot zondag 18 oktober hun stem uitbrengen via de website. Als indiener kan je extra aandacht voor je plan vragen door deze te delen via social media. In de tweede ronde controleert de gemeente samen met het wijkberaad Duindorp de plannen op haalbaarheid. Op donderdag 19 november worden de plannen bekendgemaakt die door de haalbaarheidscheck zijn gekomen. Bewoners kiezen vervolgens zelf welke plannen zij binnen een jaar willen uitvoeren.