Sociale inclusie van kinderen met een handicap afgelopen 70 jaar ernstig achtergebleven

Vandaag start de eerste editie van de Week van het Gehandicapte Kind waarin stichting het Gehandicapte Kind, voorheen NSGK, aandacht vraagt voor de problematiek van kinderen met een handicap. Aanleiding voor de week is de bekendmaking van de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de sociale positie van gehandicapte kinderen tussen 1950 en 2020. Hieruit blijkt dat de sociale inclusie van kinderen met een handicap niet evenredig is meegegroeid met de verbeteringen in de zorg. Het sociaal isolement van deze kinderen is de afgelopen zeventig jaar alleen maar groter geworden. Ondanks dat de specialistische zorg over diverse handicaps de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd, heeft 85% van de gehandicapte kinderen die niet in de omgeving naar school gaan, geen vriendjes in de buurt. Daarnaast zijn 9 van de 10 speeltuinen niet geschikt en ligt de sportdeelname 17% lager dan van kinderen zonder een beperking. De stichting roept burgers, instellingen en de politiek op om in actie te komen en er samen voor te zorgen dat het sociaal isolement kleiner wordt voor kinderen met een handicap. Het gaat om ruim 100.000 gehandicapte kinderen en er worden jaarlijks 7.000 kinderen met een handicap geboren. ‘Geen kind zonder vriendjes’, is dan ook de boodschap van het Gehandicapte Kind. De Week van het Gehandicapte Kind vindt plaats van 9 tot en met 15 november 2020. Voor meer informatie: www.nsgk.nl

Gehandicapte kinderen eenzamer dan ooit c Bertil van Beek.jpg2
Jayden (8 jaar) kan niet spelen in de speeltuin in de buurt. Foto: Bertil van Beek.

Eenzaamheid onder gehandicapte kinderen
Stichting het Gehandicapte Kind, autoriteit op dit gebied, wordt dagelijks geconfronteerd met aangrijpende verhalen van kinderen met een handicap en gezinnen die hard getroffen worden in de huidige coronapandemie. Het isolement wordt in deze tijd nog pijnlijker duidelijk. In Nederland wonen ruim 100.000 gehandicapte kinderen. Daarvan volgen 10.000 kinderen helemaal geen onderwijs omdat zij niet-leerbaar worden geacht. Echter, als zij onderwijs op maat krijgen, kunnen zij wel naar school gaan. Daarnaast is geen enkele van de 150 indoorspeeltuinen in Nederland volledig toegankelijk voor kinderen met een handicap. Ditzelfde geldt voor veel sportverenigingen in de buurt. Hierdoor zijn kinderen met een beperking genoodzaakt om verder van huis sociale activiteiten te ondernemen en ontmoeten zij vrijwel geen kinderen in hun eigen buurt. Maar liefst 62% van de mensen met een beperking geeft aan eenzaam te zijn. En dit begint al vanaf jongs af aan.

Week van het Gehandicapte Kind
Vandaag start de Week van het Gehandicapte Kind. Directeur van het Gehandicapte Kind Henk-Willem Laan licht de onderzoeksresultaten toe: “met de vanaf nu jaarlijks terugkerende Week van het Gehandicapte Kind, dit jaar van 9 t/m 15 november, willen wij aandacht vragen voor de problematiek van kinderen met een handicap. Deze week valt gelijk met onze collecteweek. Naast het presenteren van de onderzoeksresultaten zijn wij voornemens om een ‘indexcijfer’ te introduceren die de stand van zaken gebaseerd op welzijn, toekomstperspectief, school en vrienden voor kinderen met een handicap jaarlijks weergeeft. Hiermee willen wij transparant communiceren over de huidige situatie en progressie concreet zichtbaar maken in de toekomst. Dit alles met ultiem doel dat er over 20 jaar geen enkel gehandicapt kind meer te maken heeft met sociaal isolement.”

Henk Willem Laan presenteert de onderzoekscijfers c Patrick van Katwijk
Directeur Henk-Willem presenteert de onderzoeksresultaten. Foto: Patrick van Katwijk

Geen kind zonder vriendjes
In zeventig jaar is onze samenleving in sterke mate veranderd. Er wordt inmiddels gestreefd naar een samenleving waarin iedereen mee zou moeten kunnen doen. In de praktijk blijkt echter dat kinderen met een handicap er na zeventig jaar in sociale participatie niet op vooruit zijn gegaan. Het Gehandicapte Kind ziet een grote kans en noodzaak voor de samenleving om hier heel Nederland van bewust te maken en hier verandering in te brengen. Daarom roept de stichting de landelijke en lokale politiek, scholen, sportverenigingen, maar ook ouders en kinderen op om in de eigen omgeving het gesprek aan te gaan en gezamenlijk te kijken naar de mogelijkheden wat er wel mogelijk is voor kinderen met een beperking. Samen kunnen we ervoor zorgen dat geen enkel kind meer eenzaam is vanwege een handicap en dus zonder vriendjes zit.

Over stichting het Gehandicapte Kind
Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) is de goede-doelenorganisatie voor kinderen met een handicap in Nederland. De stichting helpt hen te kunnen spelen, leren en sporten samen met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers.