Wijkbudget van Stadsdeel Scheveningen voor Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark 

Vandaag werden bewoners van de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark, gezamenlijk de Scheveningse Parkwijken genoemd, verrast met € 50.000,- om hun wijken mooier en leuker te maken. Stadsdeelwethouder Anne Mulder maakte dit samen met Gert en Carsten, bewonerambassadeurs, bekend bij de Waterpartij. Vanaf vandaag is het voor iedere bewoner, ondernemer of andere direct betrokkene mogelijk om een plan in te dienen via het online aanmeldformulier. Denk hierbij aan het organiseren van een ontmoetingsplek voor eenzame ouderen, een AED voor de buurt of een openbare moestuin voor alle buurtbewoners. Het zijn uiteindelijk de bewoners zelf die bepalen welke van de haalbare plannen binnen een jaar uitgevoerd worden. Meer informatie over Scheveningse Parkwijken Begroot is te vinden op: scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl

Scheveningse Parkwijken 4 c Arnaud Roelofsz
Foto: v.r.n.l. wethouder Anne Mulder, ambassadeur Carsten, ambassadeur Gert en Stadsdeeldirecteur Mendy van Veen © Arnaud Roelofsz

Anne Mulder, wethouder Financiën, Stadsontwikkeling en Stadsdeel Scheveningen: “Mensen in de stad weten vaak het beste wat er nodig is om hun directe woon- of werkomgeving te verbeteren. Daarom vinden we het als gemeente belangrijk om de bewoners hier actief bij te betrekken. De ervaring leert dat bewoners actief meedoen en met mooie plannen komen. Ik ben benieuwd welke plannen voor de Scheveningse Parkwijken worden ingediend.''

Hoe het werkt
Iedereen die woont, werkt of betrokken is in de wijken Duttendel & Wittebrug, Zorgvliet en Van Stolkpark kan tot en met zondag 11 april plannen indienen via het aanmeldformulier op de website: scheveningseparkwijkenbegroot.denhaag.nl. Onder het motto ‘Samen sta je sterker’ roept Stadsdeel Scheveningen op om ook samen met andere buurtbewoners een plan in te dienen. Omdat alleen de breedst gedragen plannen doorgaan naar de volgende ronde, is het belangrijk dat de planindieners mede-buurtbewoners enthousiast maken voor hun plan. Dit kan bijvoorbeeld door het plan te delen via social media of een flyeractie, maar ook andere manier zijn denkbaar. De sluitingsdatum is zondag 18 april.

Hierna controleert de gemeente de plannen op haalbaarheid. Daarbij wordt er onder andere op gelet of het plan binnen één jaar uitgevoerd kan worden en of het binnen het budget past. Op donderdag 27 mei worden de haalbare plannen bekendgemaakt. Vervolgens is het weer aan de bewoners om de definitieve keuze te maken en om het totale wijkbudget te verdelen over de haalbare plannen. Hiervoor krijgen inwoners een brief met een persoonlijke stemcode. Na een feestelijke bekendmaking van de uiteindelijke winnaars start de uitvoering van de plannen zo snel mogelijk.