Onderzoek wijst uit: slechts 5% van de bedrijven in Nederland legt IE-rechten vast

Ondanks de crisis werden in het afgelopen coronajaar nog altijd 236.000 ondernemingen in Nederland opgericht en leken ondernemers met nieuwe ideeën en innovaties creatiever dan ooit. Maar lang niet alle ondernemers denken bij het ondernemen aan hun Intellectueel Eigendom (IE). Intellectueel Eigendom is de verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën en creatieve concepten zoals vormgeving, muziek, software, innovatieve producten, namen en logo’s. Uit onderzoek blijkt dat weinig ondernemers zich bewust zijn van de kansen die IE biedt: nog geen 5% van de Nederlandse ondernemingen heeft deze rechten vastgelegd. En dat terwijl mkb-bedrijven die een octrooi, merk of model hebben geregistreerd een bijna 68% hogere omzet per werknemer kunnen realiseren dan bedrijven zonder geregistreerde IE-rechten.

Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat juist nu de handen ineen geslagen met vier officiële instanties op het gebied van IE. Met de bewustwordingscampagne ‘Intellectueel Eigendom: de kroon op je werk’ worden ondernemers bewust gemaakt van de kansen die IE biedt en hoe het op een bewuste manier inzetten hiervan de concurrentiepositie van een onderneming kan versterken. Op de website www.IE-goed-idee.nl biedt o.a. de digitale laptoptas handvatten om met IE aan de slag te gaan en vinden ondernemers een centraal telefoonnummer dat ze kunnen bellen bij algemene vragen omtrent Intellectueel Eigendom. Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer lanceerde de campagne vandaag tijdens een tafelgesprek met verschillende ondernemers. 

Staatssecretaris Mona Keijzer samen met ondernemer Michelle van Geer
Bijschrift: Staatssecretaris Mona Keijzer onthult samen met ondernemer Michelle van Geer de campagnebeelden van ‘Intellectueel Eigendom: de kroon op je werk’. Foto: Patrick van Katwijk. 

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “De coronacrisis vraagt veel creativiteit en veerkracht van onze ondernemers. Bedrijven van klein tot groot blijven - zo goed als het kan - gericht op innovatieve groei. Daarom is het juist nu belangrijk om een campagne te starten over dit onderwerp. Immers de overgrote meerderheid van ondernemend Nederland blijkt het registreren van een merknaam, een creatief model of een octrooi op een technisch innovatieve uitvinding na te laten. En dat terwijl intellectueel eigendom een basisvoorwaarde is om de concurrentie te kunnen aangaan en kan leiden tot fors meer inkomsten, zeker voor het mkb.”

Internationaal IE-succesverhaal Nederlandse onderneming Secrid
Één van de Nederlandse ondernemingen die de vruchten al plukt van goed geregistreerde IE-rechten, is Secrid, maker van pocket-sized wallets die in meer dan 5000 winkels in de hele wereld te koop zijn. Michelle van Geer houdt zich binnen Secrid onder meer bezig met IE: “We hebben inmiddels meerdere octrooien op onze uitvindingen, die ons de gelegenheid geven om ons product als enige geautoriseerde partij op de markt aan te bieden. Veel aanbieders van vergelijkbare producten in de markt respecteren ons octrooi, maar er zijn er ook die onze technieken gebruiken. We gaan hierover in gesprek met partijen en staan open voor passende samenwerkingen. Ook in onze toekomstplannen speelt IE een grote rol: we kijken nu altijd of een product in technisch opzicht octrooieerbaar is. Dat is namelijk meteen een toets of het inventief genoeg is. Op deze manier blijven we onszelf uitdagen.”

Over Intellectueel Eigendom (IE): de kroon op je werk
De campagne ‘Intellectueel Eigendom: de kroon op je werk’ is in het leven geroepen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Octrooicentrum Nederland (onderdeel van RVO - Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), BOIP (Benelux Office for Intellectual Property), KVK en de Raad voor plantenrassen. Het collectief wil ondernemers in Nederland informeren over het belang van Intellectueel Eigendom voor hun bedrijf. Wanneer ondernemers hun IE goed regelen, kunnen ze optimaal gebruik maken van de commerciële mogelijkheden ervan. Ga voor meer informatie naar www.IE-goed-idee.nl.