image
De Vuurwerkbranche, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en Vuurwerkcheck, roept de overheid met klem op om de Oud & Nieuw traditie te behouden. Voorzitter Leo Groeneveld verklaart:

“Wij vertegenwoordigen het geluid van 10 miljoen liefhebbers van veilig siervuurwerk in Nederland. Onze focus ligt dan ook op dat éne speciale moment waarop onze achterban actief is, van 31 december 18:00 tot 1 januari 02:00 uur, in feite 8 uur per jaar als het traditionele, veilige siervuurwerk met Oud & Nieuw wordt afgestoken. Samen met buren, familie en vrienden, is dit hét moment van het jaar om het afgelopen jaar af te sluiten en vooruit te kijken naar het nieuwe jaar. Traditiegetrouw gebeurt dit in Nederland met een oliebol, veilig siervuurwerk en champagne. Wie herinnert zich niet hoe speciaal het vroeger was om samen met je vader en de buren veilig siervuurwerk af te steken? Juist het feestelijke siervuurwerk geeft een speciale status aan onze Oud & Nieuwviering.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat deze speciale, feestelijke traditie blijft bestaan. Gelukkig kan dit ook, omdat we met elkaar in staat zijn om het vuurwerk goed te reguleren. Hou wel rekening met de buren wanneer je de plek kiest waar je jouw vuurwerk gaat afsteken. Dit zodat iedereen kan genieten van veilig siervuurwerk. Immers, steeds meer mensen vieren Oud & Nieuw door naar siervuurwerk te kijken, zónder het zelf af te steken. Laat ons goede voornemen zijn voor de aankomende Oud- & Nieuwviering dat we elkaars wensen respecteren, en ervoor zorgen dat iedereen, zowel omstanders als degene die het veilige siervuurwerk afsteken, kan uitkijken naar deze speciale avond!”

Vuurwerkbranche roept overheid op tot behoud Oud Nieuw traditie

Knalvuurwerk en vuurpijlen al verboden
Om letsel en schade als gevolg van legaal vuurwerk te verminderen zijn de afgelopen jaren al verdere maatregelen genomen. Zo zijn sinds vorig jaar de vuurpijlen, het knalvuurwerk, singleshots en F3-vuurwerk verboden. In Nederland mag alleen nog veilig siervuurwerk worden afgestoken gedurende 8 uur per jaar. De effecten van deze maatregelen zijn, vanwege het tijdelijke vuurwerkverbod van vorig jaar, echter nog niet in de praktijk zichtbaar geweest. Voor de volledigheid: de vuurwerkbranche mag alleen op drie dagen per jaar, 29, 30 en 31 december, veilig siervuurwerk verkopen en geen knalvuurwerk of ander verboden vuurwerk.

Lokaal afsteekverbod
De vuurwerkbranche is geen voorstander van een afsteekverbod per gemeente, omdat hiermee niet alleen meer dan de helft van de inwoners tekort wordt gedaan, maar tevens omdat dit afsteekverbod - zoals veel burgemeesters zelf ook al aangeven in de media - niet te handhaven is. Niet voor niets hebben inmiddels 21 gemeentes al besloten dat er met Oud & Nieuw gewoon veilig siervuurwerk mag worden afgestoken en worden vuurwerkvrije zones afgesproken.

Oud & Nieuw in kleine kring vieren
Een jaarwisseling met een centrale vuurwerkshow lijkt niet verantwoord of haalbaar, aangezien het Coronavirus nog steeds onder ons is. Veel beter lijkt het om ervoor te zorgen dat families, vrienden en gezinnen Oud & Nieuw op kleine schaal gezamenlijk vieren. Daar hoort dus ook veilig siervuurwerk op kleine schaal bij. Het in stand houden van onze Oud & Nieuw traditie kan juist bijdragen aan dat kleine beetje feestvreugde waar in deze tijd zo’n behoefte aan is. 

Gering effect op drukte in de zorg
Uit cijfers van Veiligheid.nl, hét kenniscentrum voor letselpreventie, blijkt dat jaarlijks meer dan 2 miljoen mensen zich melden op de Spoedeisende hulp (afgelopen jaar 2,3 miljoen). Slechts 385 daarvan zijn vuurwerk gerelateerd zijn. Van deze 385 gevallen werden 50 mensen opgenomen. Andere vuurwerkongevallen konden behandeld worden op de huisartsenpost en betroffen voor het overgrote deel brandwonden. Ook Diederik Gommers reageerde vorig jaar op het besluit omtrent het tijdelijke landelijke vuurwerkverbod. Hij gaf daar onder meer aan dat het ging om “een politiek besluit, maar dat de IC daar zelf verder niets of nauwelijks iets mee opschoot, en dat een dergelijk besluit niet genomen werd om de druk op de zorg te verminderen.” Bron: https://www.gids.tv/video/276592/beau-gemist-diederik-gommers-vuurwerk-hoeft-niet-afgeschaft-te-worden.