Kinderen met een beperking zien minder kans om dromen te realiseren

Vandaag start de Week van het Gehandicapte Kind waarin stichting het Gehandicapte Kind aandacht vraagt voor de problematiek van kinderen met een handicap. Het thema van dit jaar is toekomstdromen. Tijdens de landelijke kick-off in Theater De Kamers in Amersfoort dansten kinderen met en zonder handicap samen een dromendans en onthulden de kinderambassadeurs van de stichting een graffiti-muurschildering (ontworpen en gemaakt door Caspar Cruse) met de toekomstdromen van de kinderen. Ook maakte directeur-bestuurder Henk-Willem Laan de onderzoeksresultaten bekend van een onderzoek onder 572 kinderen tussen de 6 t/m 18 jaar oud (449 zonder handicap en 123 met handicap). In het onderzoek is gekeken naar hoe kinderen hun dagelijkse leven ervaren en hoe zij hun toekomst zien. Opvallend is dat kinderen met een handicap aanzienlijk minder positief zijn over hun toekomst dan kinderen zonder handicap. Hierbij is o.a. gekeken naar de onderwerpen school, werken, vriendschappen en toekomstperspectief. Zo verwacht 69% van de kinderen zonder handicap in de toekomt zeker te kunnen studeren tegenover slechts 34% van de kinderen met een handicap, terwijl dit bij 60% van de kinderen met een handicap wel een droom is. Van de kinderen met een handicap die later willen werken (69%), denkt slechts 39% dit ook daadwerkelijk te kunnen doen. Van de kinderen zonder handicap is dat 77%. Stichting het Gehandicapte Kind vindt dat ieder kind, ongeacht zijn of haar beperking, moet kunnen dromen én dezelfde kansen moet krijgen om die dromen te realiseren. De Week van het Gehandicapte Kind vindt plaats van 15 tot en met 20 november 2021. 

De kinderambassadeurs onthullen samen met directeur Henk Willem Laan de graffiti muurschildering c Masja Stolk
De kinderambassadeurs van het Gehandicapte Kind onthullen samen met directeur Henk-Willem Laan de graffiti-muurschildering met de toekomstdromen van de kinderen © Masja Stolk

Toekomstdromen
Het onderzoek laat zien, wat uit persoonlijke verhalen van kinderen en hun gezinnen al vaker naar voren kwam: kinderen met een handicap zijn duidelijk minder positief over hun toekomst dan kinderen zonder handicap. Directeur-bestuurder Henk-Willem Laan vertelt: "Toen ik hoorde dat het onderzoek aantoont dat kinderen met een handicap veel minder positief zijn over hun eigen toekomst, raakte me dat diep. Stel je eens voor, een kind van nog geen 10 jaar, dat erover droomt om later te gaan studeren of zelfstandig te wonen, maar gelooft dat het er voor hem of haar niet inzit. Zo jong, en dan niet voluit kunnen dromen, omdat je denkt dat dit voor jou toch niet haalbaar is, omdat je een handicap hebt… En dat terwijl deze kinderen, met al hun talenten en dromen, vaak met wat extra ondersteuning en begrip veel meer kunnen bereiken. Er zijn meer dan 100.000 kinderen met een handicap in Nederland. Al die kinderen moeten groots kunnen dromen en verdienen de steun van ons allemaal om hun dromen te kunnen waarmaken!” Ook kinderambassadeur Joël (10 jaar) vindt dat iedereen moet kunnen dromen: "Ik vind dat kinderen met een beperking net zoveel toekomstdromen mogen hebben als kinderen zonder beperking. Iedereen is op zijn of haar manier gelijk."

Trouwen en zelfstandig wonen
In het onderzoek is naast studeren en werken ook nog naar andere onderwerpen gekeken. Als het gaat om samenwonen/trouwen geeft 58% van de kinderen met een handicap aan dit te willen waarbij slechts 24% denkt dit zeker te kunnen doen. Als er wordt gekeken naar de kinderen zonder handicap, dan wil 74% later samenwonen/trouwen, waarvan 43% zeker weet dit te kunnen doen. Van de kinderen met een handicap heeft 61% de droom om later zelfstandig te wonen, slechts 26% is ervan overtuigd dat dit gaat lukken. Van de kinderen zonder handicap wil 86% later zelfstandig wonen waarvan 62% zeker weet dit te kunnen doen. 

Directeur Henk Willem Laan maakt de onderzoeksresultaten bekend c Masja StolkKinderen met en zonder handicap dansen de dromendans c Masja Stolk
Foto boven: directeur Henk-Willem Laan maakt de onderzoeksresultaten bekend. Foto onder: kinderen met en zonder handicap dansen de dromendans © Masja Stolk

Terugkerend onderzoek
In het kwantitatieve onderzoek dat stichting het Gehandicapte Kind liet uitvoeren zijn vragen gesteld over de thema’s toekomstperspectief, school en vriendschappen en er is gevraagd welk rapportcijfer kinderen hun leven op dit moment geven. De scores van deze 4 onderwerpen zijn samengebracht tot één indexcijfer. Op een schaal van 1 t/m 100 scoren kinderen met een handicap 66 en kinderen zonder handicap 82. Dit onderzoek, dat in 2021 voor het eerst is uitgevoerd, zal jaarlijks worden herhaald om de situatie van kinderen te volgen. Stichting het Gehandicapte Kind zet zich er, met partners en de steun van vrijwilligers en donateurs, voor in om de positie van kinderen met een handicap te verbeteren. Nu en in de toekomst.

 Over stichting het Gehandicapte Kind
Stichting het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) maakt zich hard voor kinderen met een handicap: ook zij moeten mee kunnen doen in onze samenleving door in de buurt te kunnen spelen, sporten en naar school te gaan met leeftijdgenoten zonder beperking. Dat kan dankzij de steun van donateurs en vrijwilligers. De Week van het Gehandicapte Kind valt samen met de collecteweek van de stichting. Zie voor meer informatie: www.gehandicaptekind.nl