Oproep sportorganisaties aan Haagse politiek: 15 miljoen extra per jaar nodig

De Adviesraad voor Sport heeft de verkiezingsprogramma’s geanalyseerd van alle politieke partijen die meedoen aan de Haagse gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande. Er is in de verkiezingsprogramma’s meer aandacht voor sport en bewegen dan bij de voorgaande verkiezingen en er staan veel ambities in voor o.a. nieuwe sporthallen en extra zwemwater. De Adviesraad voor Sport mist echter in driekwart van de verkiezingsprogramma’s de financiële onderbouwing hoe deze ambities waar te maken. Om de groei van de stad gelijk te laten opgaan met de groei van voldoende sportparken, sporthallen en zwemwater is een flinke extra investering nodig: 15 miljoen extra per jaar is de berekening. “Dan hebben we het nog niet eens over de uitdagingen die er zijn voor de huidige 270 sportverenigingen die een gebrek aan vrijwilligers en financiën hebben en een zware tijd achter de rug hebben vanwege de coronamaatregelen.”, aldus John van den Berg, voorzitter Adviesraad voor Sport. “Den Haag heeft de ambitie om te groeien. Dit betekent investeren in steun aan clubs, meer sportfaciliteiten voor de georganiseerde en ongeorganiseerde sport en uitbreiding van de inzet van buurtsportcoaches.Zonder extra investeringen in de nieuwe collegeperiode raakt de sportsector achterop en komt de leefbaarheid van een prettige en gezonde stad onder druk.” Samen met Stichting SGK (Sportbelang Gehandicapten), Stichting Werkgevers Sportclubs Den Haag en tal van Haagse sportorganisaties roept de Adviesraad voor Sport de Haagse politieke partijen dan ook op om meer te investeren in de sport in Den Haag.

Sportcampus Zuiderpark Den Haag c Scagliola Brakkee Rotterdam
Sportcampus Zuiderpark Den Haag © Scagliola Brakkee Rotterdam

Meer bewoners, meer investeren in sport
De prognoses geven aan dat er in Den Haag per jaar ca. 5000 nieuwe inwoners bijkomen, dat is richting 2040 ruim 90.000 inwoners in de stad erbij. Indien Den Haag een leefbare en gezonde stad wil blijven, dan moet de groei van de stad samen gelijk opgaan met de groei van voldoende sportparken, sporthallen en zwemwater, aldus de Adviesraad voor Sport. Daarbij komt nog de uitbreiding en versterking van de organisatie van al die beweeg-, sport en competitieprogramma’s. Om die groei te realiseren heeft de Adviesraad voor Sport berekend dat er jaarlijks minimaal 15 miljoen euro extra in sport geïnvesteerd moet worden. Dit is puur voor de bouw van sportaccommodaties: voor het uitbreiden en vervangen van sporthallen en de zwembaden, uitbreiden van beweeg- en sportpleintjes in de buurt, de (her)inrichting van sportparken en vervanging van bestaande kunstgrasvelden. Dit staat nog los van de uitdagingen die er zijn voor de huidige 270 sportverenigingen die nu jaarlijks voor duizenden inwoners bewegen en sport wekelijks organiseren.

Haagse jongeren aan het sporten 1Haagse jongeren aan het sporten 2
Haagse jongeren aan het sporten

Sport is essentieel
“Wij willen van de politieke partijen weten hoe zij de financiering van sport mogelijk gaan maken. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat het enorm lastig blijkt voor het stadsbestuur om het sportbudget én de vraag naar ruimte mee te laten groeien met de groei en de vraag naar voldoende sportaccommodaties. Al in 2019 heeft onze Adviesraad aan de bel getrokken dat er in de Binckhorst een tekort ontstaat aan sportfaciliteiten. Daar is nog altijd geen concrete ruimte en financiering voor. Daarbij laat een onderzoek van het Mulier Instituut zien dat de enorme bouwexplosie in Den Haag impact heeft op de vraag naar meer sportvelden, zwemwater en sporthallen. Je moet hier al snel denken aan 5 extra sporthallen en 16 extra voetbalvelden in 2040 voor de hele hofstad. Dat vergt politieke keuzes en investeringen. Daarover gaan we graag in gesprek, want dat sport met al zijn verenigingen, vrijwilligers, sporters, buurtsportcoaches zijn waarde heeft bewezen is duidelijk. Sport speelt een essentiële rol in onze maatschappij, dat hebben de afgelopen 2 corona-jaren laten zien.”, aldus John van den Berg.

Sportmanifest
De Adviesraad voor Sport heeft afgelopen september het Sportmanifest gepresenteerd met tal van aanbevelingen aan de Haagse politieke partijen voor de komende vier jaar. De belangrijkste drie thema’s uit het Sportmanifest zijn:

  • Investeren in sportaccommodaties. Denk aan meer sporthallen, extra zwemwater, toegankelijke sportparken, sport- en spelpleintjes op buurtniveau.
  • Richt de openbare ruimte slim en hoogwaardig in om bewegen en sport te stimuleren.
  • Ondersteun verenigingen en de georganiseerde sport.

Over Adviesraad voor Sport
De Adviesraad voor Sport is een onafhankelijk adviesorgaan, dat door de gemeenteraad Den Haag in 1997 in het leven is geroepen om gevraagd en ongevraagd te adviseren over de hoofdlijnen van het sport- en recreatiebeleid in Den Haag. Om te weten wat er leeft in de sportwereld beschikt de Adviesraad voor Sport over een netwerk van sportorganisaties en organisaties op het gebied van bewegen, waaronder Stichting SGK en WSDH. In de adviesraad zijn 16 personen vertegenwoordigd, waaronder John van den Berg (voorzitter), Ron Jansen (voorzitter HVV Laakkwartier), Bart Volkerijk (interim-directeur Nederlandse Basketball Bond), Kees Mol (oud-trainer Haagse Sportvereniging VUC, HBS Craeyenhout), Rachid Najib (bestuurder Taekwondo Vereniging LaHaye), Elvira Stinissen (voormalig paralympisch volleybalster), Nynke Lely-Straatsma (voorzitter Skateboard Federatie Nederland) en Troy Douglas (looptrainer Ajax). https://adviesraadvoorsport.nl/