Politiek Den Haag benadrukt belang van sport tijdens geanimeerd debat in Sportcampus Zuiderpark

Vanavond werd in het kader van de naderende gemeenteraadsverkiezingen in de Sportcampus in het Zuiderpark gedebatteerd over het Haagse sportbeleid. Onder leiding van presentator Tom van ’t Hek gingen politici met elkaar én het publiek in gesprek over de kansen van sport in Den Haag. De aanwezige politici waren Karsten Klein (CDA), Maarten de Vuyst (GroenLinks), Wimar Bolhuis (PvdA), Daniel Scheper (D66), Rachid Guernaoui (Groep de Mos), Hasan Kucuk (Islam democraten), Jacco Visser (VVD), Kirsten Overboom (Bond voor Studenten Actie) en Peter Bos (Haagse Stadspartij). Het debat werd gevoerd aan de hand van drie thema's: Den Haag als Europese Sporthoofdstad 2022, de bevolkingsgroei van Den Haag in 2030 en de gevolgen daarvan voor de sport en tot slot anders georganiseerde sporten ten opzichte van de verenigingen.

Haags Sportdebat Sebastiaan Nederhoed

Bijschrift: V.l.n.r. Presentator Tom van 't Hek, Karsten Klein (CDA), Maarten de Vuyst (GroenLinks), Wimar Bolhuis (PvdA), Rachid Guernaoui (Groep de Mos), Daniel Scheper (D66), Hasan Kucuk (Islam democraten), Kirsten Overboom (Bond voor Studenten Actie), Jacco Visser (VVD) en Peter Bos (Haagse Stadspartij). Foto: Sebastiaan Nederhoed

De stellingen van het debat werden geïntroduceerd aan de hand van verschillende video’s, waarin studenten van ROC Mondriaan en de HALO hun visie op sport in Den Haag gaven. De stelling dat de groei van Den Haag met 70.000 inwoners in 2030 zou moeten leiden tot meer sportaccommodaties, bracht verdeeldheid. Een groot discussiepunt was de vraag of faciliterende accommodaties, zoals scholen en verenigingen, gedwongen zouden moeten worden om hun locatie open te stellen voor andere organisaties. De aanwezige politici vonden elkaar in de oplossing om meer samenwerking te faciliteren in de wijken en tussen de scholen, verenigingen en de gemeente.

De stelling die op veel tegens kon rekenen was de afsluiter van het debat: ‘Om de sportdeelname van Hagenaars met minimaal 10% te laten stijgen, moet de gemeente zich actiever opstellen naar anders georganiseerde sporten en minder ondersteuning bieden aan verenigingen’. De aanwezige partijen waren bijna unaniem in hun onvoorwaardelijke steun aan Haagse sportverenigingen, die zich met hun sociale en culturele functie al decennialang inzetten om Hagenaars aan het bewegen te krijgen. Er werden lansen gebroken voor betere samenwerkingsverbanden, het bedenken van creatieve ideeën om overgewicht tegen te gaan en het bewegingsvriendelijk maken van de stad en haar openbare ruimten.

Tom van ’t Hek vatte de avond treffend samen: 'Iedereen is voor sport, maar de route waarlangs is nog wel eens verschillend. Vergeleken met acht jaar geleden heeft de sport in Den Haag een onomstreden waarde.’

Tijdens het Haags Sportdebat werd gebruik gemaakt van Mentimeter. Hiermee konden de aanwezigen via hun smartphone meestemmen op de stellingen en daarmee actief deelnemen aan het debat. Een rondvliegende ‘catchbox’ met microfoon werd gebruikt om de stem van het publiek te laten horen.

Het Haags Sportdebat is een initiatief van de Adviesraad voor Sport en Stichting Werkgever Sportclubs Den Haag.