EPIC

De opdracht

Smith Communicatie is door Surf gevraagd voor de conceptontwikkeling en organisatie van een driedaags internationaal congres op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Het doel van het congres was het mogelijk maken van internationale kennisuitwisseling en het delen van ervaringen. Tevens wilde Surf met de organisatie van dit congres Nederland op de kaart zetten als het gaat om onderwijsinnovatie met ICT en zo zichtbaarheid creëren voor hoe we in Nederland bezig zijn met dit thema, zowel op de inhoud als in de aanpak.

De aanpak

In samenwerking met Surf is er een uniek concept ontwikkeld: EPIC: Educational Pioneers and Innovators Conference. In de eerste fase van het proces zijn aan de hand van brainstormsessies de doelstellingen en doelgroepen geformuleerd. Vervolgens kon invulling worden gegeven aan het inhoudelijke programma. Na alle inhoudelijke aspecten weloverwogen uit te werken en af te stemmen met de projectgroep, konden we aan de slag met de creatieve kant van de conceptontwikkeling.

Thema’s, locatie, catering, techniek, aankleding en entertainment werden tot in de perfectie op elkaar afgestemd en kwamen samen tot het ontwerp voor het evenement. Met een volledig uitgewerkt concept en een gedetailleerde planning verliep de productiefase met organisatie-, PR- en communicatiewerkzaamheden soepel.

De resultaten

It was EPIC! Na 1,5 jaar voorbereiden vond dan van 30 mei t/m 1 juni 2022 eindelijk het grootste, internationale congres voor pioniers in het hoger onderwijs plaats: EPIC – the Educational Pioneers and Innovators Conference. Meer dan 800 onderwijsprofessionals van over de hele wereld, waaronder Amerika, Engeland, Zuid-Afrika en Estland, kwamen bijeen in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van digitale transformatie in het hoger onderwijs. Het waren drie inspirerende dagen met 40 partners, 6 start-ups, 8 demo’s en 80 verschillende sessies. Tevens werd er voor zichtbaarheid gezorgd en kon men over EPIC lezen in o.a. het Financieel Dagblad, Noord Hollands Dagblad, Congres Wereld en Science Guide.