FIAR

De opdracht

FIAR is de brancheorganisatie voor audio, imaging en tv. Het kent een lange en rijke geschiedenis, want al sinds 1934 komen zij op voor de belangen van producenten en importeurs in deze branche. Toen in 2021 Stichting OPEN werd opgericht en deze stichting de taken op het gebied van producentenverantwoordelijkheid voor de inzameling van e-waste overnam van FIAR, was het nodig om het bestaansrecht van de stichting opnieuw invulling te geven.

Na een intern traject en onderzoek heeft het bestuur over de nieuwe koers van FIAR besloten. Smith Communicatie werd aangehaakt om te helpen met het vertalen van deze nieuwe koers naar een uitvoerbaar communicatieplan en daarnaast als vaste communicatiepartner de uitvoering van dit plan voor haar rekening te nemen.

De aanpak

Om een goed communicatieplan te kunnen maken, hebben wij verschillende strategische sessies georganiseerd om te definiëren wat de kern is van FIAR, hoe de stichting zich wil positioneren en wat de doelen zijn. Al deze input hebben wij geïntegreerd in een communicatieplan met de kernwaarden, missie, visie, doelstellingen en doelgroepen, als vertrekpunt.

Toen de positionering helder was, bleek al snel dat er een grote behoefte was aan een nieuwe krachtige huisstijl die recht doet aan de identiteit van FIAR, en een bijbehorende website. Smith Communicatie dacht na over de customer journey en de wireframes van de website. Een vormgever en webbouwer uit ons netwerk zijn vervolgens met aansturing van onze communicatieadviseur aan de slag gegaan. Het resultaat? Zie hier: www.fiar.nl.

Het in contact treden met producent-importeurs is een belangrijk aandachtspunt. Het eventteam van Smith Communicatie organiseerde een kick-off bijeenkomst waarin alle producent-importeurs kennis konden maken met de nieuwe FIAR. Ondertussen hebben we al meerdere bijeenkomsten georganiseerd voor FIAR, van kennissessies tot congres. Inmiddels ondersteunen wij FIAR ook met het begrijpelijk maken van moeilijke materie in woord en geschrift, waar de kernwaarden en communicatiedoelstellingen van FIAR in verweven zitten. We houden daarnaast de media in de gaten om te monitoren of er onderwerpen zijn waar FIAR op aan kan haken. Ons PR team attendeert de media op de jaarcijfers van de branche, en heeft een mooie samenwerking opgestart met vakblad ERM, waardoor FIAR iedere maand goed zichtbaar is.

Als communicatiepartner zijn we op dagelijkse basis aangehaakt bij bijna alles wat er speelt. We adviseren en werken proactief aan het realiseren van de communicatiedoelstellingen die in het plan zijn vastgelegd.

Het resultaat en de impact

Door te opereren vanuit één gedachte, één fundament, is de koers van de stichting weer haarscherp. Een rechte lijn in de communicatie, een duidelijke focus in de prioriteiten en keuzes die gebaseerd zijn op een doordachte communicatiestrategie. Met elkaar hebben we inmiddels een stevig fundament gelegd waar FIAR op kan bouwen. De inzet van onze communicatie-, PR- en eventprofessionals heeft onder meer geresulteerd in nieuwe deelnemers en een grotere bekendheid en vertrouwen in deze mooie brancheorganisatie.