NLvitaal

De opdracht

Smith Communicatie is door JOGG benaderd voor de organisatie van de derde editie van NLvitaal, een landelijk congres in het teken van het leggen van verbindingen en het gezamenlijk toewerken naar het gezond op laten groeien van toekomstige generaties. Hiervoor is een leefstijltransitie nodig: een omslag van ongezond naar gezond leven. Het uiteindelijke doel is om een maatschappij te creëren waarin het voor iedereen makkelijk en normaal is om gezonde keuze te maken. Hierbij is samenwerking tussen diverse gemeenten van groot belang. De wens was dat deelnemers tijdens de bijeenkomst vooral gesprekken met elkaar konden voeren en kennis delen. Daarnaast werd er nauw samengewerkt met de andere betrokken partijen naast JOGG: NL2025 en het Ministerie van VWS.

De aanpak

Gedurende het gehele productieproces ontzorgden wij de opdrachtgever bij de organisatiewerkzaamheden van het evenement. Middels een gedetailleerde planning maakten we voorafgaand afspraken over de timing en verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Tijdens de wekelijkse calls bespraken we actualiteiten en hielden we de opdrachtgever nauw op de hoogte op het gebied van locatiebezoeken, afstemming met alle betrokken leveranciers, voorbespreking met de dagvoorzitter en sprekers en het draaiboek. Daarnaast hadden we tussentijds geregeld contact met de deelnemers. Betrokkenheid voor het event is net zo belangrijk als het contactmoment op de dag zelf. Met een professionele tool hebben wij dan ook het gehele registratieproces opgepakt.

De resultaten

NLvitaal landelijk werd zo uiteindelijk een inspirerende dag waarbij in de Werkspoorkathedraal te Utrecht concrete voorbeelden werden besproken én concrete afspraken werden gemaakt omtrent gezonde voeding, bewegen, zorg en welzijn en kansengelijkheid. Tijdens de werktafelgesprekken werden onderling telefoonnummers en emailadressen actief uitgewisseld om de besproken plannen door te zetten. De aanwezigen voelden zich geïnspireerd door de jonge talenten, ambassadeurs, mensen uit het werkveld, wethouders en de staatssecretaris. Zij werden meegenomen in de belangen, maar zeker ook de kansen en mogelijkheden om het gezamenlijke doel van een gezonde jeugd te behalen. Belangrijk, want alleen als álle partijen gezamenlijk de schouders eronder zetten, kunnen we een gezonde samenleving voor ieder kind waarmaken.