Brancheorganisatie APPLiA Nederland maakt jaarcijfers 2023 bekend

De consument investeert meer dan ooit in energiezuinige en slimme huishoudelijke apparaten die met het internet verbonden zijn en op afstand bediend kunnen worden. Dat blijkt uit de jaarcijfers 2023 van brancheorganisatie APPLiA Nederland. Innovatie is een constante drijvende kracht in de branche. Zo integreren fabrikanten slimme functies zoals AI-toepassingen, WiFi-connectiviteit, spraakbesturing en geavanceerde sensoren in onder andere koelkasten, wasmachines en vaatwassers. In 2023 laat de categorie van klein huishoudelijke apparaten een omzetgroei van 6% en een groei in afzet van 2% zien, welke voornamelijk wordt gerealiseerd in de categorie stofzuigers. Deze resultaten wijzen op een herstel voor een deel van de markt, ondanks de uitdagingen van het jaar 2023 voor de categorie van groot huishoudelijke apparaten, onder andere veroorzaakt door hoge inflatie en een stagnerende huizenmarkt. Voor meer informatie over APPLiA Nederland, zie: www.applianederland.nl

Een gemengd beeld
Een positief resultaat uit de jaarcijfers 2023 is de omzetstijging van 6% in de categorie van klein huishoudelijke apparaten. Deze toename wordt grotendeels aangewakkerd door innovatie. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van slimme robotstofzuigers met geavanceerde functies zoals dweilen en automatisch legen. De categorie van groot huishoudelijke apparaten laat echter over het afgelopen jaar een daling van 4% in omzet zien. De cijfers schetsen dan ook een gemengd beeld. Stefan Verhoeven, voorzitter van APPLiA Nederland en CEO van Miele Nederland, licht toe: “Het afgelopen jaar kende de markt voor groothuishoudelijke apparaten tegenwind. Allereerst door de stijgende inflatie en daarnaast door de stagnerende huizenmarkt. De bouw en verkoop van zowel bestaande als nieuwe woningen bleef achter op onze verwachtingen.” 

Verhoeven vervolgt: “Beide ontwikkelingen hebben impact gehad op onze markt, met name in de categorie inbouwapparatuur. Tegelijkertijd laten de cijfers zien dat de consument blijft investeren in energiezuinigere en slimmere apparaten. Dit onderstreept wederom de belangrijke rol die innovatie inneemt in onze branche. Zowel voor de verkoop van apparaten als voor het verdere verduurzamen van onze branche.”

Over APPLiA Nederland
APPLiA Nederland is de brancheorganisatie voor producenten en leveranciers van elektrische huishoudelijke apparaten en een industrie brede spreekbuis richting stakeholders en media. Daarbij behartigt de organisatie de belangen van al haar leden: groot en klein, lokaal en internationaal actief. Objectiviteit staat hierbij hoog in het vaandel. Daarnaast waarborgt APPLiA Nederland dat haar achterban de producentenverantwoordelijkheid kan nemen in recycling (e-waste) en adviseert waar nodig.

Energie-efficiëntie is de nieuwe standaard: significante stijging bij wasmachine
Het groeiende belang van energiezuinige producten wordt steeds duidelijker, met zowel consumenten als fabrikanten die hierop focussen. Deze trend heeft geresulteerd in een voortdurend hoge vraag naar energie-efficiënte apparaten gedurende 2023, waardoor de verkoop aanzienlijk is toegenomen. Aan het begin van het jaar was 75% van de wasmachines voorzien van een energielabel A, maar tegen het einde van 2023 is dit percentage significant gestegen naar 85%.

In het laatste deel van 2023 hebben fabrikanten ook veel nieuwe energiezuinige vaatwassers op de markt gebracht. Deze modellen, variërend van A tot C-labels, vormen nu meer dan de helft van de verkopen in de categorie inbouw vaatwassers. Bij vrijstaande koelkasten is er een bovengemiddelde vraag naar betaalbare opties met een C-label geconstateerd. In het vierde kwartaal van 2023 was één op de zeven verkochte modellen een vrijstaande koelkast met een C-label.

Hoewel in het eerste kwartaal van 2024 nog een aanzienlijk deel van de verkochte koelkasten en vriezers was voorzien van een energielabel F, voornamelijk bij inbouwkoelkasten, is dit niet langer toegestaan sinds maart 2024. Stefan Verhoeven merkt op: “Hiermee wordt energie-efficiëntie de nieuwe standaard en zal naar verwachting de stimulans voor groenere modellen gedurende 2024 verder stijgen.”

Consumentenvertrouwen herstelt 
Naar verwachting van het CBS en CPB zal dit jaar de koopkracht stijgen en de inflatie aanzienlijk afnemen. Deze positieve ontwikkelingen lijken zich te weerspiegelen in het consumentenvertrouwen. Stefan Verhoeven sluit af: “Uit de jaarcijfers 2023 is op te maken dat met name de categorie van groot huishoudelijke apparaten, een uitdagend jaar achter de rug heeft. Hoewel herstel in deze categorie nog niet zo duidelijk is, zijn er wel tekenen van verbetering zichtbaar in het eerste kwartaal van 2024.  De interesse van de consumenten in energiezuinige en slimme apparaten groeit. En met de verwachte stijging van de koopkracht en een geleidelijk herstel van het consumentenvertrouwen, kijken we met optimisme naar de toekomst.”