Bevorderen circulaire economie door bewuste bijdrage van consumenten

Vandaag wordt tijdens het FIAR Congres 2024 – hét jaarcongres voor consumentenelektronica – bekendgemaakt dat brancheorganisatie FIAR pleit voor de invoering van een zichtbare circulariteitsbijdrage. Het doel van de circulariteitsbijdrage is om de circulaire economie te bevorderen en negatieve milieueffecten te minimaliseren. Of het nu gaat om bruingoed, witgoed, ICT-apparatuur, meubels of kleding: deze bijdrage moet op alle relevante non-food producten komen, om het vliegwiel naar een circulaire economie op gang te helpen en te houden. De bijdrage, die wordt betaald door de consument, bovenop de prijs van een product zorgt ook voor milieubewustzijn van consumenten bij iedere aankoop die men doet. De opbrengst wordt gestort in een circulariteitsfonds waarmee circulaire initiatieven worden ondersteund. Voor meer informatie: www.fiar.nl

Hoofdfoto: Milieubewuste consument op pad met oude televisie. Fotograaf: Hilbert Krane

Circulariteitsbijdrage voor belangrijke verschuiving in duurzaamheidsbeleid
De omslag naar een circulaire economie blijkt in de praktijk lastig. Bedrijven introduceren innovatieve concepten en bedrijfsmodellen, maar deze komen vaak al snel onder druk te staan. Op dit moment is het gebruik van bestaande technologie en maagdelijke materialen vaak goedkoper.

FIAR-voorzitter Frank Rozenberg houdt daarom een pleidooi om het vliegwiel van de circulaire economie steviger aan te zwengelen: “Wat we als FIAR zien, is dat de omslag naar een circulaire niet altijd gemakkelijk tot stand komt. Er zijn bijvoorbeeld investeringen nodig door (nieuwe) bedrijven waarbij innovatieve concepten in de praktijk moeten worden gebracht. Het is een kwetsbare fase waar goede concepten het helaas toch niet halen. Een recent voorbeeld is de producten uit de plasticverwerking die niet kunnen concurreren met ’virgin’ plastics. Dat is zonde van de inspanningen die we allemaal doen om afgedankte producten apart in te zamelen, verder te sorteren en te hergebruiken.”

Om deze reden bepleit FIAR een zichtbare circulariteitsbijdrage in te voeren, bovenop de prijs van een product om een circulariteitsfonds te vullen. Frank Rozenberg zegt hierover: “Door het betalen van een kleine circulariteitsbijdrage wordt de consument ervan bewust dat er aan iedere aankoop milieueffecten verbonden zijn en stimuleren we een verandering in het consumentengedrag waarin duurzaamheid steeds belangrijker moet worden.”

FIAR gelooft sterk in een samenwerking tussen producenten, retail, overheid en consumenten op weg naar een circulaire economie. Een circulariteitsbijdrage van bijvoorbeeld 1 euro op de vele miljoenen non-food producten die in ons land verkocht worden, maakt de oprichting van het circulariteitsfonds mogelijk. Een fonds dat gezamenlijk wordt beheerd door consumenten, overheid, producenten en retail. Het fonds wordt gebruikt om innovatieve duurzame technologieën te testen en jonge bedrijven met een circulaire doelstelling te ondersteunen. Het bevorderen van hergebruik, refurbishment, circulaire grondstoffen en nieuwe businessmodellen staat daarbij centraal.

Ook de consument
In een circulaire economie worden producten langer gebruikt, wordt meer gerepareerd in plaats van afgedankt en gaan we zuinig om met grondstoffen, met als doel om tegen 2050 geen nieuwe grondstoffen meer nodig te hebben. Frank Rozenberg benadrukt: “Het is duidelijk dat ook de consument een belangrijke rol speelt om deze doelstellingen te behalen. In de elektronicasector kenden we vroeger de zichtbare verwijderingsbijdrage, die zeer positief heeft bijgedragen aan de bewustwording en gedragsverandering bij de consument. Met een zichtbare circulariteitsbijdrage zouden we met elkaar een grote stap kunnen zetten op weg naar een circulaire economie.”

Over FIAR
Stichting FIAR CE is de brancheorganisatie voor producenten en importeurs van audio, imaging en tv. Daarbij informeert FIAR haar deelnemers over actuele en relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, markttrends en producentenverantwoordelijkheid. Ook behartigt FIAR de belangen van producenten en importeurs richting overheden en andere instanties en brengt de Stichting bedrijven samen voor netwerken en kennisdeling. Dit alles om de branche te ondersteunen. Voor meer informatie: www.fiar.nl.