Kinderen met en zonder handicap groeien samen op dankzij Samen naar School

Vandaag is de 50e Samen naar School klas van Nederland officieel geopend. Tijdens deze opening op Octantschool Triangel in Delfgauw doorbraken alle aanwezige kinderen, met en zonder handicap, een imposante blokkenmuur die symbool stond voor de scheidingslijn in de samenleving. De kinderen benadrukten daarmee het belang van inclusief onderwijs en samen naar school gaan. De innovatieve Samen naar School klas biedt kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften de kans om zich op een reguliere basisschool te ontwikkelen. Dit is een apart klaslokaal waar kinderen met een handicap alle zorg en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Waar het kan, sluiten ze aan bij de reguliere klassen. Ook Directeur-Generaal Primair en Voortgezet Onderwijs Inge Vossenaar was aanwezig en zeer enthousiast hoe de Samen naar School klassen laten zien hoe kinderen met en zonder beperking met en van elkaar kunnen leren. Stichting het Gehandicapte Kind wil de komende vijf jaar het aantal Samen naar School klassen verdubbelen waardoor er dan 25.000 kinderen met en zonder handicap elkaar dagelijks ontmoeten. Voor meer informatie: klik hier

Doorbraak inclusief onderwijs voor ernstig gehandicapte kinderen © Arnaud Roelofsz

Samen op het schoolplein
De opening van deze klas is een mijlpaal voor initiatiefnemers Rianne en Peter Boerefijn: “In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat kinderen met een beperking naar speciaal onderwijs gaan. Wat men zich niet realiseert, is dat gezinnen hiervoor ver moeten reizen en hierdoor lange dagen maken die intens zijn voor kinderen met een handicap. Met als groter gevolg dat deze doelgroep onnodig geïsoleerd raakt van hun omgeving. Dit geldt ook voor ouders, want ook wij staan hierdoor niet of minder op het schoolplein. Het hele gezin raakt zo vervreemd. Toen wij hoorden over Samen naar School klassen hebben wij ons direct ingezet om dit ook bij ons in de buurt te realiseren. En dat is gelukt!”

Een gelijke basis(school) voor ieder kind
‘Samen naar School’ is een bewezen innovatie die kinderen met een handicap uit hun isolement haalt. Een Samen naar School klas is een aangepast klaslokaal in een reguliere basisschool waar kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften passende zorg en onderwijs krijgen. Zij ontvangen individuele begeleiding en nemen zoveel als mogelijk deel aan de activiteiten van de reguliere klassen. Andersom werkt het natuurlijk ook zo: de kinderen van de reguliere klassen doen op hun beurt regelmatig mee aan de activiteiten in het aangepaste klaslokaal.

Marjolein Brouwer, directeur van Octantschool Triangel, legt uit: “Op Octantschool Triangel streven we ernaar leerlingen actief te laten deelnemen aan de samenleving. Het is geen vak, maar een verantwoordelijkheid van onze school. Wij zijn voorstander van ’thuisnabij onderwijs’. Dit betekent dat we proberen een passende onderwijsplek te bieden aan zoveel mogelijk kinderen in Delfgauw en de nabije omgeving. Met stichting IEP wordt dit mede mogelijk gemaakt. We werken ook nauw samen met ouders en partners zoals de gemeente en PPO Delflanden (het samenwerkingsverband).”

Foto boven: Henk-Willem Laan (directeur Stichting het Gehandicapte Kind) en Rianne Boerefijn (initiatiefnemers 50e Samen naar School klas) samen met kinderen uit 50e Samen naar School klas © Arnaud Roelofsz

50e Samen naar School klas van Nederland officieel geopend © Arnaud Roelofsz

Professionaliteit
Niet alleen markeert deze dag de opening van de 50e Samen naar School klas, ook staat deze dag voor de nieuwe doelstelling van Stichting het Gehandicapte Kind. De komende 5 jaar wil Stichting het Gehandicapte Kind het aantal schoolklassen verdubbelen. Mede dankzij de steun van de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij zullen er in 2027 minimaal 100 Samen naar School klassen opgericht zijn, waardoor 25.000 kinderen met en zonder handicap in Nederland elkaar dagelijks ontmoeten en samen opgroeien.

“Met Samen naar School halen we kinderen uit hun isolement en leren kinderen met en zonder handicap elkaar kennen. We hebben samengewerkt met ouders, zorgprofessionals, wetenschappers en scholen om deze innovatie te ontwikkelen en te verbeteren. Want daar draait het om, dat we de ruim 10.000 kinderen met een handicap die nu eenzaam thuiszitten, perspectief bieden. En dat kinderen met en zonder handicap samen opgroeien.” – Aldus Henk-Willem Laan, directeur-bestuurder van Stichting het Gehandicapte Kind.

10.000 kinderen met handicap groeien eenzaam op
Momenteel leven er in Nederland meer dan 10.000 kinderen met een vaak ernstige handicap die nooit naar school gaan. Hoewel er in ons land goede gehandicaptenzorg en -voorzieningen zijn ontwikkeld, betekent dit voor de meeste naar schoolgaande kinderen met een beperking dat zij opgroeien in een gesegregeerde samenleving. Zo zijn de voorzieningen voor kinderen met complexe ondersteuningsbehoeften vaak niet in de buurt. En is er op reguliere basisscholen meestal niet de juiste zorg en onderwijs op maat, die deze doelgroep juist zo hard nodig heeft. Dit met grote gevolgen voor deze kinderen. Thuiszitten, niet naar schoolgaan, geen direct contact hebben met andere kinderen. Het resulteert voor de meesten in eenzaam opgroeien. Dit moet anders, vinden alle betrokkenen.