Uitspraak rechtbank geeft signaal af naar andere gemeenten om siervuurwerktraditie in stand te houden

Zojuist is bekendgemaakt dat de vuurwerkbranche de rechtszaak tegen de burgemeester en wethouders (B&W) van Schiedam heeft gewonnen. Het argument van B&W dat de verkoop van siervuurwerk tot meer overlast zou leiden, is door de rechtbank van tafel geveegd. Het oordeel is dan ook dat B&W de verkoopvergunningen van de Schiedamse vuurwerkwinkeliers ten onrechte heeft ingetrokken. De branche is van mening dat de overlast niet komt door het veilige en stabiele siervuurwerk dat de Schiedamse vuurwerkverkopers slechts drie dagen per jaar mogen verkopen. Zij zijn ervan overtuigd dat dit komt door het illegale knalvuurwerk en vinden dan ook dat Europa strenger moet optreden om de handel hiervan te stoppen. De vuurwerkbranche was daarom vanaf het begin af aan al overtuigd dat zij in het gelijk stonden en zijn dan ook blij met de uitspraak. Met deze rechtszaak wil de vuurwerkbranche tevens een signaal afgeven naar alle andere gemeenten dat de verkoopvergunningen van vuurwerkverkopers niet zomaar ingetrokken mogen worden. Hierbij zijn zij een stap dichterbij om de siervuurwerktraditie in stand te houden.

Overlast komt niet door het Nederlandse veilige en stabiele siervuurwerk
De uitspraak betekent dat er komende jaarwisseling gewoon siervuurwerk verkocht mag worden in Schiedam. Sinds 2021 geldt er in Schiedam een lokaal afsteekverbod. Vanaf dat jaar heeft B&W ook direct de verkoopvergunningen van de Schiedamse vuurwerkverkopers ingetrokken met als argument dat dit voor minder overlast en letsel rondom Oud & Nieuw zal zorgen. De vuurwerkbranche was het hier niet mee eens en spande een rechtszaak aan. Vorig jaar oktober diende een voorlopige voorziening waarbij de rechter van oordeel was dat de verkoop op dat moment door moest gaan omdat de vuurwerkverkopers anders teveel werden benadeeld. Dit betekende dat de Schiedamse vuurwerkverkopers hun vergunningen terugkregen en als vanouds siervuurwerk mochten verkopen. De wet en de Nederlandse rechtstaat staan het niet toe een verkoopvergunning voor siervuurwerk in te trekken zonder daarbij het belang van de vuurwerkverkoper te betrekken. In verband met de complexiteit van de zaak, volgde vandaag het eindoordeel. De rechter komt tot de conclusie dat B&W de vergunningen ten onrechte heeft ingetrokken. De uitspraak heeft tot gevolg dat de Schiedamse winkeliers weer beschikken over de vergunningen voor de verkoop van siervuurwerk. Dit jaar wordt er dus weer als vanouds siervuurwerk verkocht in Schiedam.

De vuurwerkbranche, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en Vuurwerkcheck die samen de distributeurs en winkeliers vertegenwoordigen, zijn tevreden met uitspraak. Frans Köhler vertelt: “Deze overwinning is een grote stap in de goede richting om de siervuurwerktraditie in stand te houden. Het siervuurwerk wordt slechts de laatste drie dagen van het jaar verkocht waarbij dit tevens maar acht uur per jaar afgestoken mag worden. Al de overlast wat nu al wordt gemeld, komt niet door het siervuurwerk van de Nederlandse winkeliers. Wij zijn dan ook blij dat de rechter dit inziet en de Schiedamse vuurwerkverkopers hun vergunningen terugkrijgen. Daarnaast zijn wij van mening dat een lokaal afsteekverbod niet werkt als er niet gehandhaafd wordt en al helemaal niet als er een aantal meter verderop in Vlaardingen en Rotterdam wel siervuurwerk verkocht mag worden. Als branche kijken wij uit naar een Oud & Nieuw met veilig en stabiel Nederlands siervuurwerk.”

Gerechtigheid voor vuurwerkbranche: Schiedamse vuurwerkwinkeliers krijgen verkoopvergunningen terug © PR