Nederland maakt zich op voor Oud & Nieuw: groothandels en winkeliers zien consumenten nu al gemiddeld meer besteden aan vierwerk

De vuurwerkbranche, verenigd in de Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) en Vuurwerkcheck, stopt met vuurwerk en start met ‘vierwerk’. Dit is een nieuwe term die aanduidt dat het gaat om het veilig en stabiel siervuurwerk dat in Nederland slechts drie dagen per jaar verkocht en acht uurtjes per jaar afgestoken mag worden. De vuurwerkbranche heeft het nieuw geïmporteerde siervuurwerk anders ontworpen en geeft een stabiliteitsgarantie af waardoor letsel verder zal afnemen. Het grondvlak is vanaf nu namelijk breder dan hoog waardoor omvallen verleden tijd is. Dit nieuwe soort siervuurwerk wordt voortaan ‘vierwerk’ genoemd en geeft de jaarwisseling de positieve impuls die het verdient. Daarmee distantieert de vuurwerkbranche zich voor nu en altijd van al het illegale vuurwerk zoals vuurpijlen, knalvuurwerk- en matten en overig zware explosieven waar zij nog altijd mee geassocieerd wordt. Dat Nederlanders nu al uitkijken naar Oud & Nieuw, blijkt uit een rondvraag onder de importeurs en winkeliers. Zij zien namelijk dat consumenten nu al meer hebben besteld in vergelijking met vorig jaar. Daarnaast zien zij ook dat het bedrag dat men besteedt aan het kopen van vierwerk flink hoger ligt. Voor meer informatie, zie: www.vierwerk.nl

Leo Groeneveld, woordvoerder namens de vuurwerkbranche, vertelt: “Als branche blijven we ons ieder jaar inzetten om onze producten te verbeteren. Dit jaar hebben we ons gefocust op het stabieler maken van het siervuurwerk dat we vanaf nu vierwerk noemen. Hiermee zorgen we dat omvallen verleden tijd is en zo letsel als gevolg van verkeerd gebruik, door legaal siervuurwerk vermindert. Uit onze rondvraag blijkt dat Nederlanders nog altijd vertrouwen in ons hebben en uitkijken naar een schitterend Oud & Nieuw. We zien een toename in dat consumenten dit jaar meer geld uitgeven aan mooier en groter vierwerk als siercakes en compounds. Wat mij betreft kunnen we stellen dat Nederland het met ons eens is dat we de siervuurwerktraditie in stand moeten houden.”

Groeneveld vervolgt: “Opvallend is dat zelfs de webshops in de vier steden waar dit jaar voor het eerst een lokaal afsteekverbod van kracht is, de bestellingen nu al op het niveau van het recordjaar 2022 liggen. Dat deze vier steden hebben besloten om een afsteekverbod in te voeren, betreur ik ten zeerste. Ik vind het zo jammer voor die 99% van de inwoners uit Tilburg, Arnhem, Amersfoort en Eindhoven. Zij moeten nu elders dan in hun eigen woonplaats het siervuurwerk afsteken. Uiteindelijk is het nog geen 1% die het -letterlijk- verknalt voor de rest door bijvoorbeeld illegaal vuurwerk te kopen om zo te zorgen voor overlast, letsel, vernielingen en een lokaal afsteekverbod.

Vuurwerkbranche stopt met vuurwerk en start met ‘vierwerk’ © BPN

Omvallen van siervuurwerk verleden tijd
De vuurwerkbranche heeft dit jaar extra stappen gezet om het huidige siervuurwerk te verbeteren om zo letsel te minimaliseren. Het nieuw ontworpen siervuurwerk is geproduceerd op basis van de specificaties in het visiedocument van de BPN. Het grondvlak (lengte en breedte) is nu minimaal zo groot als de hoogte van het artikel. Hierdoor is het veel stabieler dan het buitenlands vuurwerk waardoor de kans op omvallen minimaal wordt als het op de juiste manier wordt afgestoken. Uit rondvraag onder de Nederlandse importeurs blijkt dat tijdens de testen geen een stuk is afgekeurd op basis van omvallen. De vuurwerkbranche adviseert om via  VeiligVieren de gratis en korte cursus te volgen om te leren hoe veilig siervuurwerk af te steken, compleet met te behalen siervuurwerk-afsteekcertificaat.

Foto boven: het grondvlak (lengte en breedte) is nu minimaal zo groot als de hoogte van het artikel. Foto onder: vierwerk in de lucht © BPN